Debatt: ”Skall Finland fortsätta att vara dödens hantlangare?”

”Om vi kan upphöra att kriga under en pandemi, varför kan vi inte göra det under ’vanliga förhållanden’? Det vi nu upplever under coronakrisen är rena rama rosenröda drömmen jämfört med läget efter ett ’begränsat’ atomvapenkrig i till exempel Kaliningrad-området.” Det skriver Ulla Klötzer, styrelsemedlem i Folkkampanjen, i Hufvudstadsbladet.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Debatt: ”Skall Finland fortsätta att vara dödens hantlangare?”

”Gammal kärnkraft rostar sönder” av Maj Wechselmann

Varför lade man ner så mycket tid och pengar på att bygga om kärnkraftverken – bara för att lägga ner dem när allt var klart? Handlade det verkligen om sjunkande elpriser? Maj Wechselmann grävde i frågan när hon gjorde filmen Atomen i mänsklighetens tjänst, som hade premiär i januari. En del av det hon fann skrev hon på Under ytan i Tidningen Syre.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för ”Gammal kärnkraft rostar sönder” av Maj Wechselmann

Pressmeddelande: EU-kommissionen avråder från investeringar i kärnkraft

Europeiska kommissionen har publicerat regler för en hållbar finansiering – den så kallade EU-taxonomin. Som en del av detta har den tekniska expertgruppen (TEG) levererat sina slutliga rekommendationer till kommissionen.

Något överraskande så uteslöt TEG kärnkraften från Sustainable Finance Taxonomy ”i detta skede”. De uppgav att: ”Det var inte möjligt att dra slutsatsen att kärnenergi inte orsakar betydande skada för andra miljömål”.

Detta är en stor sak. Det har djupgående konsekvenser för kärnkraftsinvesteringar i Europa och internationellt.

TEG fann att kärnkraft är i huvudsak ohållbar. Och kanske förutsägbart har kärnkraftsindustrin påbörjat en stark motattack.

Sammanfattningsvis: Kärnkraft suger kapital och vital politisk uppmärksamhet från förnybara investeringar. Den avleder viktig forskning. Nollutsläppsmålet för Europa försenas och blir mycket dyrare. Kostnader för ny kärnkraft äventyrar annan, mer flexibel, säker, produktiv, kostnadseffektiv och prisvärd teknik – och kommer vid en tidpunkt då utvecklingen av förnybar, hållbar och prisvärd energi med låga koldioxidutsläpp är en växande ekonomisk sektor med en enorm potential att skapa sysselsättning i EU.

Läs mer i vår KOMMUNIKÉ till kommissionär Valdis Dombrovskis (kommissionär, EU Taxonomy), Kadri Simson (kommissionär, GD Energi), Frans Timmermans (Executive Vice President, EG). 53 organisationer förklarar där varför TEGs slutsatser bör respekteras av EU.

Jan Strömdahl
ordförande Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Läs artikeln Dragkamp om kärnkraft fortsätter i Bryssel i Syre med Jan Strömdahl

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Pressmeddelande: EU-kommissionen avråder från investeringar i kärnkraft

Uppskjutet årsmöte 2020

Årsmötet för Folkkampanjen mot Kärnkraft–Kärnvapen är uppskjutet på grund av pandemin. Håll utkik här efter ny information.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Uppskjutet årsmöte 2020

Medieklipp och debattartiklar i december

Elisabeth Holmström, styrelsemedlem i Folkkampanjen, intervjuades i Vasabladet den 7 december.

Protesterna mot den planerade ryska kärnreaktorn i Pyhäjoki vid Bottenviken är fortfarande kraftiga på den svenska sidan. Motståndarna anser att mer och mer talar för att det inte kan bli av.

– Det vore mot all forskning och alla trender om det byggs. Det riskerar dessutom att bli en katastrof för havsvattenmiljön”, säger Elisabeth Holmström i Robertsfors i Västerbotten.

Läs hela artikeln ”Kärnkraftsfritt Bottenviken fortsätter kampen: ’Hela projektet i Pyhäjoki är så fruktansvärt ologiskt'”

Och Jan Strömdahl och Susanne Gerstenberg fick debattartiklar publicerade i december.

 

Läs hela artikeln ”Stora resurser satsas på att grönmåla kärnkraften” i Hallandsposten

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Medieklipp och debattartiklar i december

I Expressen: Artikel om kampen för ett kärnkraftsfritt Bottenviken

– Kärnkraft är ingen lösning på klimathotet, den kan förstöra den värdefulla miljön i Bottenviken, säger Lena Lagerstam, talesperson för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och styrelseledamot i Folkkampanjen mot Kärnkraft–Kärnvapen.

Läs artikeln Ryskt kärnkraftverk skapar proteststorm i Norrland

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för I Expressen: Artikel om kampen för ett kärnkraftsfritt Bottenviken

Alla medlemmar och sympatisörer inbjuds till årets Höstmöte

SOLIDARITETSHUSET, Tegelviksgatan 40 i Stockholm
söndagen den 13 oktober 2019 kl 10-15 i biblioteket

Kl 10–11.45 informerar Milkas (Britta Kahanpää) och MKG (Johan Svahn) om vad som händer i kärnavfallsfrågan hos myndigheter, regering och domstol. Vi får då möjlighet att framföra synpunkter till miljörörelsens båda organisationer.

Kl 11.45–12.30 bjuder vi på en enkel lunch i samma lokal för dem som anmält sig.

Kl 12.30–15.00 visar Maj Wechselmann material från arbetet med en ny långfilm,

ATOMEN I MÄNSKLIGHETENS TJÄNST, som hon försöker få färdig till Göteborgs filmfestival i slutet av januari 2020. Filmen tecknar kärnvapnens och kärnkraftens historia och framtid. Om den får stor spridning kan den bli ett viktigt bidrag till folkbildningen om den omänskliga tekniken. Vi får även här tillfälle att komma med tips och idéer.

PS. Glöm inte att förnya medlemskapet eller kanske bli månadsgivare. Du får också gärna värva din bästa vän. All information hittar du på hemsidan folkkampanjen.se
Anmäl deltagande till info@folkkampanjen.se senast 8/10 om du vill ha lunch och fika. Styrelsemötet lördagen den 12/10 kl 18-20 på samma plats är öppet för alla medlemmar.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Alla medlemmar och sympatisörer inbjuds till årets Höstmöte

Folkkampanjen på Urkultfestivalen den 1-3 augusti 2019

Urkultfestivalen äger rum i Näsåker vid Ångermanälven. Folkkampanjen är förstås på plats även i år både på Solidaritetstorget och Markusgården tillsammans med Kvinnor för Fred och Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Vi medverkar med program på Markusgården, utställning och informationsbord med bland annat specialerbjudande för alla festivalbesökare.

Vi uppmanar alla festivalbesökare att komma till lördagens program på Markusgården kl. 16.00, besöka vår besöka utställning, träffa oss på Solidaritetstorget samt att skriva under vårt upprop för att stoppa planerna på ett kärnkraftverk i Bottenviken!

Så snart som möjligt måste kärnvapen förbjudas och kärnkraften avvecklas!

Hjärtligt välkommen att besöka våra aktiviteter under festivalen!

Här hittar du oss:

 • Solidaritetstorget, torsdag 1/8 från kl. 18.00, fre- och lördag från kl. 12.00
  Här hittar du våra solflaggor, solknappar, flygblad, namninsamling samt böcker och informations material till försäljning. Du kan även anteckna dig för att få vårt gratis nyhetsbrev samt för att få våra Lästips med artiklar, böcker och filmade seminarier om kärnkraft, kärnvapen och Nato.
  Specialerbjudande för festivalbesökare: Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen erbjuder medlemskap för resten av året för endast 50 kronor. Du som löser medlemskap får då följande på plats: Solknapp, vår senaste broschyr: Det är du som väljer, boken om motståndet i Kynnefjäll samt valfritt nummer av vår medlemstidning Medsols!
 • Markusgården, fredag 2/8 från kl. 14.00
  Utställning: Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten. Skärmutställning om kärnkraften, dess risker, kärnvapen och alternativ energi. Fri entré!
  Arrangörer: Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Kvinnor för Fred, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Studieförbundet Vuxenskolan.
 • Markusgården/biosalongen, lördag 4 aug kl. kl. 16.00- 17.30
  LIVSVIKTIGT – Våra röster måste höjas! Om Kärnvapen, Nato, Atomvinter. Röster i ord och bild om kärnkraft och dess syster kärnvapen: om de stora krigsövningar som nu pågår i Sverige, om det finsk-ryska kärnkraftverk som planeras vid finska Bottenviken bara 16 mil från svenska kusten och om förvaringen av avfallet från våra kärnkraftverk. Fri entré!
  Inledning: 2053 – Den japanska konstnären ISAO HASHIMOTOs* videoverk mot vansinnet med kärnvapen. *IH lämnade sitt långa arbete inom finansväsendet för studier vid Musashino Art University, Tokyo.
  Arrangörer: Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Kvinnor för Fred, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Studieförbundet Vuxenskolan.

Folkampanjens Facebookgrupp

Folkkampanjen mot kärnkraft – Sundsvall

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Folkkampanjen på Urkultfestivalen den 1-3 augusti 2019

Stöd kampen och bli medlem för endast 100 kronor!

På grund av efterfrågan har erbjudandet om medlemskap i Folkkampanjen mot Kärnkraft–Kärnvapen för endast 100 kronor förlängts till den 10 maj.

Den 26 april för 33 år sedan inträffade en av de värsta kärnkraftskatastroferna i Tjernobyl och det är i dag viktigare än någonsin att det finns en stark röst mot kärnkraft och för förnybar energi. Med start på Tjernobyldagen 2019 och en vecka framåt (26/4-3/5) kan du bli medlem i Folkkampanjen mot Kärnkraft–Kärnvapen för bara 100 kronor för ett år.

Betala medlemsavgiften till plusgirokonto: 3 00 90 – 5 och meddela dina personuppgifter.

Styrelsen, och i detta fall Jan Strömdahl (ordförande) samt Lena Lagerstam (ledamot), arbetar hårt med att uppmärksamma kärnkraftens risker. Läs gärna deras respektive debattartiklar i Dagens ETC och Nyhetsmagasinet Syre, publicerade i aprilmånad 2019.

Stöd kampen!
/Styrelsen

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Stöd kampen och bli medlem för endast 100 kronor!

Dagordning FMKK årsmöte 14 april 2019 kl 10.00-12.00

Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm

 1. mötets öppnande
 2. fastställande av röstlängd
 3. fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. fastställande av dagordning
 5. val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
 7. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 8. föredragning av revisorernas berättelse
 9. fastställande av resultat- och balansräkning
 10. disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. presentation av valberedningens förslag och fastställande av tid för slutlig nominering
 13. fastställande av verksamhetsplan
 14. fastställande av budget
 15. behandling av förslag från styrelsen
 16. behandling av inkomna motioner
 17. fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
 18. val av ordförande, kassör, övriga 7-11 styrelseledamöter och högst tre suppleanter
 19. val av två revisorer och två revisorsuppleanter
 20. fastställande av årsavgift
 21. val av minst tre valberedare, varav en utses som sammankallande
 22. val av 2 styrelseledamöter, 2 suppleanter, revisor och ombud till Milkas årsstämmor 2019
 23. övriga vid Riksårsmötet väckta frågor (ej till beslut)
 24. årets FMKKare hyllas och årsmötet avslutas

Möteshandlingar (som PDFer):

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dagordning FMKK årsmöte 14 april 2019 kl 10.00-12.00