Kom med oss i höst!

Sol logga    KFF text & Bild  

Arbetet för en fredlig och grön värld utan kärnkraft och kärnvapen blir allt viktigare…

Välkommen till våra träffar!

Kvinnor för fred och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen i Sundsvall startar höstens program onsdag den 7 september. Alla som vill är välkomna att vara med! Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kom med oss i höst!

HIROSHIMADAGEN

fred picasso

Snart är det den 6 augusti och 71 år sedan USA fällde den första bomben över Hiroshima i Japan. Den andra fälldes över Nagasaki tre dagar senare. Trots att dessa bomber var små i jämförelse med dagens kärnvapen dog mer än 200.000 människor. Ännu fler lämnades till ett liv med obotliga skador och outhärdligt lidande.

Hiroshima och Nagasaki utsattes för ett oförlåtligt militärt experiment som tydligt visar att kärnvapenanvändning är det samma som folkmord. Detta ohyggliga hot mot mänskligheten finns fortfarande och ökar.

Varje år den 6 augusti så uppmärksammar Kvinnor för fred och Folkkampanjen denna dag till minne av offren i Hiroshima och Nagasaki och för att manifestera att detta aldrig ska kunna få ske igen. Varje dag arbetar KFF – FMKK för nedrustning och en kärnvapen fri värld. Men vi måste vara många för att få till en förändring! Kom och manifestera med oss på Hiroshimadagen och visa att du också tar ställning för en framtid utan kärnvapen.

Kvinnor för fred arrangerar tillsammans med Folkkampanjen manifestation den 6e augusti i Stockholm.

Manifestation mot kärnvapen. Norden – kärnvapenfri zon och Lag mot placering av kärnvapen i Sverige.
Tid: 19:00
Plats: Evert Taubes terrass på Riddarholmen, Stockholm

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för HIROSHIMADAGEN

Folkkampanjen på Urkultfestivalen 3-5 augusti 2016

 StrålandespårFOLKKAMPANJEN på URKULTFESTIVALEN
3-5 augusti 2016

FILM- UTSTÄLLNING- BOKBORD
Urkultfestivalen äger rum i Näsåker vid Ångermanälven. Folkkampanjen finns förstås på plats. I år både på Solidaritetstorget, Urhuset och Markusgården tillsammans med Kvinnor för fred och Nätverket kärnkraftsfritt Bottenviken.

2016 medverkar vi med filmvisning, utställning och infobord med bl.a. specialerbjudande för alla festivalbesökare …
Vi uppmanar alla festivalbesökare att se filmen, besöka utställningen samt att skriva under vårt upprop för att stoppa planerna på ett kärnkraftverk i Bottenviken! Så snart som möjligt måste all kärnkraft avvecklas!
Här hittar du oss: Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Folkkampanjen på Urkultfestivalen 3-5 augusti 2016

Historien om avvecklingen som inte blivit av

Framställt för Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen av Lasse Karlsson Aktualiserad juni 2016

Sammanfattning                         Hela texten som PDF

1976 fanns fem kärnkraftreaktorer i Sverige. 1975 hade socialdemokraterna och moderaterna drivit igenom ett riksdagsbeslut om att bygga totalt 13 reaktorer. Under valrörelsen 1976 lovade centerledaren Thorbjörn Fälldin att han inte skulle sätta sig i en regering som startade en ny reaktor. Men för att inte äventyra den första borgerliga regeringen på 44 år gick han ändå med på att ladda Barsebäck 2. När ytterligare två reaktorer står klara att laddas hösten 1978 spricker regeringen och Thorbjörn Fälldin lämnar in sin avskedsansökan. Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Historien om avvecklingen som inte blivit av

Värdlandsavtalet med NATO

Den 1 juli, träder värdlandsavtalet med Nato i kraft.
Framtiden kan döma oss! Nedrustning är enda möjligheten.

Namnlös 3        Bilden som PDF

Den 1:Juli 2016, ansluts Sverige som värdland till NATO.

Ett NATO som är världens största kärnvapenallians.

Detta kan i framtiden komma att betraktas som landsförräderi.

NATO2       Bilden som PDF

Världlandsavtalet med NATO innebär att:

  • Kärnvapen kan placeras i Sverige
  • NATO – baser kan etableras i vårt land
  • Sverige kan bli transitland för NATO
  • NATO – personal har juridisk immunitet

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Värdlandsavtalet med NATO

Almedalsveckan – Går det att befria GOTLAND från fossila bränslen och militära vapen?

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Lördag 9 juli 2016 kl. 12 – 16, Folkets bio – Visby

I en tid av ökad militär verksamhet och allvarliga klimathot behövs exempel som kan ge mänskligheten hopp. Gotland har unika möjligheter att bli en symbol för fred och hållbarhet.

Vi vill bidra till att utveckla diskussionen om alternativ till vapenhandel, kapprustning, militärpakter, kärnvapenhot, krigshandlingar och flyktingströmmar. Vi vill samtidigt utveckla alternativ till beroendet av olja, kol och kärnkraft samt massbilism och överkonsumtion.

Gotland skulle kunna följa Ålands snart hundraåriga exempel. Gotland skulle kunna bli Östersjöns största avmilitariserade region. En avmilitarisering som skulle söka FN:s stöd och därigenom göra ön ogripbar från öst såväl som från väst. Jord- och skogsbruket skulle kunna utvecklas enligt småskaliga ekologiska modeller, självförsörjningsgraden skulle kunna öka, kollektivtrafik och elcyklar skulle ersätta mycket av bilanvändningen, byarna skulle få nytt liv med social service och sol, vind och biobränslen skulle klara hela energiförsörjningen.
Program:
12.00 INLEDNINGSFILM med John Pilger, författare och journalist: A world war has begun: break the silence
12.30 FREDSFRÅGAN
• Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd, om situationen runt Gotland
• Barbro Sundback, ordf. Ålands Fredsinstitut om exemplet Åland
• Eva Zetterberg om vad Gotland kan lära av Åland
13.45 KLIMATFRÅGAN
• Filmat inslag med Johan Rockström, Stockholm Recilience Center, om        Klimatförändringarna efter Paris
• Jan Strömdahl, ordf. FMKK om vad man kan lära av en annan ö, Kuba
• Wolfgang Brunner om gotländsk omställning
14.45 TEATER/FILM
• Överraskning
15.00 DISKUSSION
• Representanter från Freds- och Miljörörelsen frågar ut representanter från partier på Gotland

16.00 AVSLUTNING
Moderator: Karin Utas Carlsson
Lokal: Folkets Bio, Adelsgatan 39, Visby
Kontakt: Jan Strömdahl, jfstromdahl@gmail.com, +4670 4388841

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Almedalsveckan – Går det att befria GOTLAND från fossila bränslen och militära vapen?

Energikompromiss på kärnkraftsindustrins villkor

Så stod de där med glänsande röda kinder och gav den egna önskebilden av kompromissen.

S betonade att vi kan vara trygga med en framtida energiförsörjning långsiktigt med både kärnkraft och förnybart.

M tryckte på att hotet om avvecklad kärnkraft inom fem år nu är avvärjt. Vi ska t.o.m. kunna bygga ny kärnkraft

MP lyfte löftet? om 100% förnybart till 2040 och att kärnkraften ska betala sina kostnader.

C månade både om kärnkraften och om vattenkraften.

KD jublade över att målet var nått: kärnkraften är räddad både kortsiktigt och långsiktigt.

Det var lite svårt att begripa att alla talade om samma överenskommelse. Och något skriftligt gick inte att hitta på regeringens hemsida.

En preliminär bedömning är dock att överenskommelsen inte kommer att ha så stor betydelse. De nya förnybara alternativen sol och vind utvecklas med stor kraft och låga priser oberoende av subventioner. Kärnkraften är trög och dyr och riskfylld och kommer inte att kunna konkurrera även om effektskatten fasas ut. Vattenkraften är vårt trygga batteri.

Kinderna kommer att blekna.

Jan Strömdahl, ordf Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Energikompromiss på kärnkraftsindustrins villkor

Inlägg från Thorild Dahlgren

För 35 år sedan, i Juni 1981, genomförde ett lands stridsflygplan ett bombanfall mot ett kärnkraftverk i Irak. Man motiverade anfallet med att kärnkraftverket användes för tillverkning av kärnvapen.

FN:s Säkerhetsråd fördömde enhälligt bombanfallet, vilket var ett brott mot FN-stadgan.

Det finns ju många kärnkraftverk i världen, och en del av dem finns i länder, där det är risk för att andra länder går till anfall. Ett anfall mot ett kärnkraftverk innebär inte bara materiell förstörelse. Det medför också spridning av radioaktivitet i stora områden. Och man har länge vetat att, att radioaktiv strålning kan skada arvsmassan.

Alla anfall mot kärnkraftverk måste upphöra.
Så snart som möjligt måste all kärnkraft avvecklas!

Thorild Dahlgren    Gävle den 23 Maj 2016.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Inlägg från Thorild Dahlgren

Kom med i paraden!

”Sundsvall 6 juni
PARAD och UTSTÄLLNING


Den 6 juni är det dags för årets Nationaldagsparad – Sundsvalls största folkfest! Folkkampanjen och Kvinnor för fred inbjuder alla som vill ha en fredlig, grön framtid utan kärnkraft och kärnvapen att delta i tåget tillsammans med oss!
Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kom med i paraden!

Uttalande från konferensen ”Kärnkraft vid Bottenviken?”

Under helgen 21-22 Maj hölls en internationell konferens i Skellefteå.
”Kärnkraft vid Bottenviken?” konferensen behandlade Fennovoimas planer
på att bygga kärnkraftsverk i Finland, Kärnavfallet och förnybar energi.

Uppslutningen var stor med över hundra deltagare och med bra bevakning av lokal media.

Uttalande antaget vid den internationella konferensen i Skellefteå. Uttalandet är sänt till stadsråden i Finlands regering och till stadsråden i Sveriges regering!

Läs uttalandet! Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Uttalande från konferensen ”Kärnkraft vid Bottenviken?”