Om FMKK

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen bildades 1980 inför folkomröstningen om kärnkraft den 23 mars 1980.

Organisationen som är partipolitiskt och religiöst obunden verkar för:

  • att stoppa all kärnkraft för civilt och militärt bruk
  • att satsa på förnyelsebara energikällor
  • ett resursbevarande samhälle
  • att avskaffa kärnvapnen

Folkkampanjen skall sträva efter ett nära samarbete med andra nationella och internationella organisationer med likartade syften

FMKK:s Styrelse

Valda på årsmötet 2017

ordinarie

Jan Strömdahl, Stockholm, ordförande

Gunilla Hansson, Stockholm, kassör

Rolf Hansson, Söderhamn

Lena Lagerstam, Morjärv

My Leffler, Norrbo

Elisabeth Holmström, Robertsfors

Emilio Cotroneo, Sundsvall

Eia Liljegren-Palmaer, Töcksfors

suppleanter

Petra Modée, Jättendal

Gilbert Ossbahr, Linköping

Göran Bryntse, Dalby

Maj Wechselmann, Stockholm

Måna Wibron, Stöde

Peter Eller, Stockholm

Agneta Liljesköld, Stockholm

Valberedning 

Dan westin, Norrtälje, sammankallande

Roland von Malmberg, Stockholm

Ingrid Ranke, Torsby

Revisorer

Britta Kahanpää, Norrköping

Eva Linderoth