Om FMKK

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen bildades 1980 inför folkomröstningen om kärnkraft den 23 mars 1980.

Organisationen som är partipolitiskt och religiöst obunden verkar för:

  • att stoppa all kärnkraft för civilt och militärt bruk
  • att satsa på förnyelsebara energikällor
  • ett resursbevarande samhälle
  • att avskaffa kärnvapnen

Folkkampanjen skall sträva efter ett nära samarbete med andra nationella och internationella organisationer med likartade syften

FMKK:s Styrelse

ordinarie

Jan Strömdahl, Stockholm, ordförande

Gunilla Hansson, Stockholm, kassör

Rolf Hansson, Söderhamn

Lena Lagerstam, Morjärv

My Leffler, Norrbo

Petra Modée, Jättendal

Måna Wibron, Stöde

Eia Liljegren-Palmaer, Töcksfors

suppleanter

Paul Rimmerfors, Stockholm

Monica Dahlby, Uppsala

Peter Eller, Stockholm

Malin Larsson, Skara

Ulla Klötzer, Finland

Joakim Pihlstrand Trulp, Stockholm

Diana Fernlund, Oviken

Maj Wechselmann, Stockholm

Valda på årsmötet 2015.