Bildarkiv

Vid publicering av bilder ska i nära anslutning till bilden uppges: Fotografnamn/Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen.

Vid publicering gäller ersättning enligt överenskommelse med Folkkampanjens kansli.

Telefonnummer: 08-84 14 90
Mejl: info@folkkampanjen.se

Majbritt Andersson, Ingegerd Björklund, Inga Michaeli, Jos Liljegren,  Eia Liljegren,  Aino Blomqvist, Gillbert Ossbahn,  Cecilia Markström, Lars Lindskog, Christina Ringborg, Hans Lindqvist


Hasse & Tage samt Moltas Eriksson, Gamla Riksdagshuset


Anders Linder, Vitabergsparken 23 april 1983


Sergelstorg 1988, Maria Bergom Larsson


mars 1981


                                           Eva Moberg, Eva Selin, Ulla Lindström


SAFE-demonstration 20 jan 1990, Sten Cederqvist


Luciademonstration, docka föreställande Birgitta Dahl 12 dec 1985


Eva Moberg & Anne-Marie Westman (som bodde i Barsebäck innan kärnkraftaftsverket byggdes, syssling till Olof  Palme)


Marit Paulssen, Karin Söder, Eva Selin, Ulla Lindström, Lucia-demonstration 1979


Roland von Malmborg, Kristinehovs Malmgård


Sittdemonstration vid ingången till Riksdagshuset


Demonstration Mynttorget okt 1986


Luciademonstration


Anna Hammer Sirpa Pääkkönen Ulla Britta Larsson Folke Larsson Evert Wikholm 1993


Eva Linderoth


Demonstration på Lidingö 1981, längst till höger Lasse och Inger Månsson


Miles Goldstick och Mats Törnqvist


Lennart Daléus, Stadion

Bengt Danielssonetnograf, författare. Deltagare i Thor Heyerdahls Kon-Tiki-expedition 1947 


Birgitta Dahl


SR-Stockholms reporter Agneta Askelöf intervjuar ordf. Aino Blomqvist på Tjernobyldagen. Kvinnan i vit huva längst t.v. på bilden (som talar med en äldre
kvinna) är buddhistnunnan Catharina.


Birgitta Olsson


László Gönczi, Ingeborg Kleinhans ? Gudrun Utas, i förgrunden Thorild Dahlgren


Ursula Brottman, ?, Hans Lindqvist. Elisabeth Häggqvist, Anna Hammar, Eia Liljegren, Paul Rimmerfors/18 maj 1988


Slussen


CH Hermansson, Hjördis Pettersson  & Göran Putte Wallin, Fältbiologerna, längst till höger


Inga Thorsson


Pengaräkning i Folkkampanjens styrelse, i förgrunden ordförande Lars Lindskog


1988


Birgitta Möller haffas av lagens långa arm


                                                       Ulla Lindström Humlegården

Börje Hörnlund, riksdagsman (C) ordf i Landstingsförbundet, Vice orförande i FMKK

Inga Thorsson och Folkkampanjens ordf Lars Lindskog

Sven Bergström till vänster med Dan Ericsson, KDU

Slussen

Hasse Alfredsson och Tage Danielsson mfl

Dr Rosalie Bertell fick alternativt Nobelpris 1986

Ulla Lindström, Stadsråd (S)


Dr Alice Stewart från England, specialist på strålningsepidemiologi, som fick dela Right Livelyhood Award 1986 med Rosalie Betrell. Alice dog 2002.


Leif Bleibach, Erik Lundström, Peter Zaunschirm., Anna Hammer, Sirpa Pääkkönen, ?, Ulla-Britta Larsson, Evert Wikholm, Ulla Grimfelt

Möte i Lidingö-gruppen

Eva Linderoth, Eia Liljegren, Gönzi

Ordf. i Folkkampanjen Lars Lindqvist, Birgitta Dahl

Aino Blomqvist, Per Granstedt, kongress Södertälje 1987


Ingvar Sundén (sittande med gitarr), Henrik Westander (stående i vit tröja), Beth Huun  (som nu heter Beth Adams-Ray och bor i Tyskland)


                                                                    Vita Bergen 1983

Aino Blomqvist, Bengt Danielsson, Hans Lindqvist, Miles Goldstick

Ann Heidenreich

Charlotte Thege, Lars Lindskog, Eva Moberg

Eva Linderoth, Birger Eneroth, Eia Joss Liljegren (Palmaer senare), Inga Michaeli, Sten Cederqvist, Ola Jönsson, Gilbert Ossbar Bengt Göran Jansson, Rolf Nilsson, Christina Ringsberg


C H Hermansson och Rolf Hansson, Söderhamn 1980


Valfrid Paulsson, generaldirektör Naturvårdsverket. Karl-Erik Olsson fd Jordbruksminister centern

Olof Buckard, Birgitta Hambreus, Eva Moberg, Hjördis Pettersson

Birgitta Möller

Karin Söder, utrikesminister centern


Leif Zetterberg(C)

Lasse Karlsson, SAFE

Peter Larsson, ordf i Miljöförbundet. Styrelseledamot i FMKK

Arturi Similää, meteorolog

CH Hemansson, VPK. Vice ordförande i FMKK

Sven Anér, journalist och författare till bl a böckerna Kärnkraft på lerfötter, urladdning och kärnstopp – Frankrike/USA/Sverige efter Harrisburg.

Ulla Eriksson, vice orf i Statstjänstemannaförbunder. Arbetar fackligt mot kärnkraft, Styrelseledamot i FMKK

Leif Zetterberg, kanslichef, FMKK

Birgitta Furuhagen, aktiv inom TCO, styrelseledamot i SIOF:s Sthlms, Ledamot av styrelsen i FMKK.

Mats Odell, Ordförande i KDU. Vice ordför. i FMKK

Geogios Gatzakis, frilans åt Sveriges Radio. Ledamot av styrelsen för FMKK där han representerar invandrare mot kärnkraft.

Björn Kjellström, docent, konsult åt kärnkraftsinspektionen, Styrelseledamot i FMKK.

Anders Ljunggren, CUF-ordförande styrelseledamot i FMKK

Liselott Falk, fältbiologerna.

Karin Svensson Smith. Styrelseledamot i Folkkampanjen Nej till kärnkraft.

Thomas Sterner, ekonom och lärare vid Nationalekon inst vid Gtb univ. styrelseled. i FMKK

Lennart Daléus, Kampanjgeneral för Linje 3

I mitten Eia Liljegren Palmaer

Eva Moberg, Charlotte Thege

Sigrid Halvarsson

Paul Rimmerfors och Sven Bergström

Eva Moberg med sin man Gottfrid Grafström

Tage Danielsson, Hjördis Pettersson

Inga landgé (skådespelerska), Paul Rimmerfors

Anna hammer (Lidingö) , Ulla Grimfelt mfl


Luciademonstration

Demonstration vid riksdagshuset

Ingeborg Kleinhans


? ? Ingegerd Björklund, Christina Ringsberg


Sergelstorg 1981Leif Zetterberg till vänster och Lars Norberg t.h


Inga Michaeli och Gudrun Utas


                                                                Eva Goës


Bengt-Göran Jansson, ordf Folkkampanjen


Birgitta Möller


Eia Liljegren


Thorbjörn Fälldin


Mats Törnqvist, Josten Berg, Lars Lindskog


Majbritt Theorin 23 okt 1983


                                                     Tommy Körberg


Carl-Axel Dominique & Anders Linder


Luciademonstration 1979 Ria Wägner Wanja-Lundby Marit Paulsen  Eva Selin Ulla Lindström


Affisch inför en Barsebäcksmarch


Detalj ur freskmålning av Albin Amelin


Målning av Birger Jonasson


Gatuteater i samband med Rikskongressen i Södertälje


Manifestation i Sundsvall


Lasse Tennander


Nyvald styrelse:  Bo Jansson, SAFE Nässjö,Ola Jönsson, Christina Ringsberg, Gilbert Ossbahr, Cecilia Malmström, Eia Liljegren, ? Maj-Britt Andersson, Sten Cederqvist,  Hans Fredriksson  och Inga Michaeli


Eva Selin talar


Manifestation vid Vita Bergen


De 7 som åtalades för olaga intrång är fr v Roger Bergner, Ann Ahrengart,
Ingeborg Kleinhans, Bert Persson, Per Cederblad, Tanja Nyman


Lena Warner


Ulla Lindström


Kungsträdgården 1986


Uppvaktning överlämning av namnlistor till Birgitta Dahl 1986, t h Mats HellströmHadar Cars, Per Granstedt


Lennart Gustafsson Emmaboda, Stig Davidsson, Nybro, Christina Berg-Tylöskog Kalmar, geolog Björn Helander. Möte i Orrefors mot provborrning i Klipperås

    Desiré Petreus-Engström

Christina Ringsberg och Lena Warrer

Jan Stefansson och Jeanette Regné


Ulrika Wikenfors, Göteborg

w

Inför folkomröstningen om kärnkraften i Sverige höll Linje 3 en stor demonstration med avmarsch från Mariatorget i Stockholm. Bilderna är från denna demonstration.

Själva folkomröstningen hölls den 23 mars 1980. Den gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. De olika linjernas valsedlar talade alla om avveckling av kärnkraften, Linje 3 inom högst 10 år, de övriga i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd och att använda ”högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete”, vilket alltså innebar utbyggnad av två nya reaktorer.

Utfallet blev 18,9 procent för Linje 1 (successiv avveckling), 39,1 procent för Linje 2 (successiv avveckling, offentligt ägande, hushållning) och 38,7 procent för Linje 3 (avveckling inom 10 år och satsning på alternativ). Valdeltagandet var 75,6 procent.

 

Povel Ramel ’Nej tack jump’ 1981    (sången finns på Spotify) text
Povel Ramels egen kommentar ur ”Förflerade Lingonben”:
Inför kärnkraftsomröstningen 1980 förfärdigade jag denna för mig ovanligt aktuella drapa och uppträdde med den inför en publik som var oerhört alert och svarade rätt hela tiden, trots att slutramsan var minst dubbelt så lång och dessutom kördes i ett allt intensivare tempo. (D.v.s. den lömska slutfällan åkte dom på!) och efteråt lyfte sig taket – av applådkraft!

Anne-Marie Westman (även bild nr  9) 1968 vid platsen där Barsebäck byggdes. Det ställe där dom byggde kärnkraftverket i Barsebäck kallades Tjuvakroken. (förmodligen gammalt smugglartillhåll.). Där fanns förut en välbesökt badplats. Greve Hamilton ägde marken.

****************

Bilder ur Alvar Hultenbys fotoalbum, skänkt till Folkkampanjen
Bilder från anti-atombombsmarschen i London, April 1960.

Program inför avresan mot London, påsken 1960

Deltagarlistan

En tidig form av bildekal, London 1960

Dom svenska deltagarna vid marschen från Aldermaston till London

Tidningsurklipp från Stockholmstidningen

Gruppen med svenskar som deltog i marschen från Aldermaston till London

                                       Danmark och Sveriges deltagare

Avslutning vid Trafalgar Square där Bertrand Russel talade

Marchvägen från Aldermasteron till Trafalgar Square, Londom, 84 km

*******************

Bilder från demonstration i Ursvik och Hakberget vid Gärdet 23-24 sep 1961

En affisch inför ett möte på Norrtullsgatan 18 jan 1961.

                                                             Dåtida flygblad

                                  Mötesdeltagare vid Ursvik, 23 sep 1961

                             Demonstrationståg vid Gärdet 24 sep 1961