Bli Medlem!

Bli gärna månadsgivare! Se nedan

Medlemsavgifter
Bifoga följande uppgifter på plusgirotalongen samt vårt plusgirokonto: 3 00 90 – 5.
Betalningsmottagare: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.
Medlemsavgiften gäller för kalenderår, 1 jan – 31 dec.

  • Medlemsavgift 250 kr
  • Stödmedlem 350 kr
  • Familjemedlem 50 kr
  • Pensionär/ arbetslös / studerande 125 kr
  • Ungdom (upp till 30 år) 50 kr
  • Gåva __ kr

Glöm inte att ange namn, adress och e-postadress.

Är du ny medlem? I samband med att du betalar in vald medlemsavgift – skicka gärna ett mejl till info@folkkampanjen.se. I ämnesraden kan du skriva Ny medlem eller Medlem och i mejlet ta med ditt för- och efternamn samt adress, postnummer och -ort. Du får även gärna skicka din mejladress så att vi kan skicka mejl med exempelvis inbjudningar till dig.

Vill du bli månadsgivare?  Minsta belopp 25 kr – ange månadsgivare när du betalar första gången så skickar vi blankett för medgivande till autogiro. Efter det dras det automatiskt varje månad.

När du blir månadsgivare ingår medlemskap.

Om du har frågor om medlemskap och autogiro ring kansliet 08-84 14 90. Telefontider: måndag, tisdag och onsdag klockan 09–12.

Plusgiro: 3 00 90-5
Bankgiro: 5333-3209

För utlandsbetalningar finns följande uppgifter:
IBAN-nummer: SE07 9500 0099 6026 0030 0905

Alternativt så kan man ange:
Plusgiro (tidigare postgiro)
Plusgirot Bank
S105 06 Stockholm
SWIFT Kod PGSISESS
IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer. Det används framför allt för utlandsbetalningar, och är ett villkor för att betalningar inom EU ska få det låga EU-priset.