Om FMKK

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen bildades 1980 inför folkomröstningen om kärnkraft den 23 mars 1980.

Organisationen som är partipolitiskt och religiöst obunden verkar för:

  • att stoppa all kärnkraft för civilt och militärt bruk
  • att satsa på förnyelsebara energikällor
  • ett resursbevarande samhälle
  • att avskaffa kärnvapnen

Folkkampanjen skall sträva efter ett nära samarbete med andra nationella och internationella organisationer med likartade syften

FMKK:s Styrelse 2019

ordförande
Jan Strömdahl, Stockholm

kassör
Gunilla Hansson, Stockholm

Ordinarie ledamöter
Elisabeth Holmström, Robertsfors
Rolf Hansson, Söderhamn
Lena Lagerstam, Morjärv
My Leffler, Norrbo
Eia Liljegren-Palmaer, Töcksfors
Maj Wechselmann, Stockholm
Ulla Klötzer, Esbo
Måna Wibron, Stöde
Peter Eller, Stockholm

suppleanter
Lars Broman, Falun
Göran Bryntse, Dalby
Agneta Liljesköld, Stockholm
Roland von Malmberg, Stockholm
Monica Antonsson, Stockholm
Hans Sternlycke, Mölndal
Susanne Gerstenberg, Laholm
Magnus Svensson, Falun

Valberedning
Petra Modée, Jättendal

Revisorer
Britta Kahanpää, Vikbolandet
Birger Eneroth, Stockholm