Nyhetsbrev

Hej,

Rösta för klimat och miljö i EU-valet på söndag! Om du inte redan har gjort det, förstås. När det gäller kärnkraften driver de svenska EU-parlamentarikerna samma politik som deras partier gör i Sverige. SD, M, KD och L vill att EU ska underlätta för kärnkraft. S, MP och V föredrar i varierande grad satsningar på förnybart och vill inte subventionera kärnkraft.

Våra svenska liberaler kommer med ett intressant utspel. De vill att EU ska förbjuda länder att stänga ”fungerande” kärnkraftverk. Det är naturligtvis ett lättsamt sätt att definiera ordet ”fungerande.” EU är fullt med gamla ”fungerande” kärnkraftverk (de flesta byggda på 1970 – 1980-talet). Fungerar gör de tills den dag de av någon anledning inte gör det. När de byggdes beräknade man att de skulle kunna drivas i 40 år. Nu rustas de om för både längre driftstid och högre effekt. Samtidigt pekar både miljörörelser och statliga kontrollmyndigheter på risker som materialtrötthet, dåligt kompatibla komponenter och inte minst politiskt tryck på bekostnad av säkerheten. Vem ska avgöra om ett kärnkraftverk är fungerande?

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/OobGv1/l-vill-stoppa-karnkraftsnedlaggningar-i-eu

DEN DOLDA JAKTEN PÅ SVENSKT URAN

Sedan 2018 har det varit förbjudet att söka efter eller bryta uran i Sverige, men regeringen vill häva förbudet. I väntan på beslut pågår sedan flera år en jakt på svenskt uran över hela landet. Bolagen säger sig vara ute i andra ärenden, men döljer inte heller att fyndigheterna tycks vara enorma. Att halterna av uran är förhållandevis låga har gett invånarna på de utpekade orterna förhoppningen att inga företag ska finna brytning lönsam, men när man nu kan kombinera brytning av andra intressanta ämnen som vanadin, molybden, nickel och zink har intresset blossat upp igen. Det handlar om gigantiska dagbrott som ingen längre kan bo i närheten av och som hotar vattenförsörjningen för hundratusentals människor.

Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur har ett bra reportage om läget för människorna som bor i jämtländska Oviken:

https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/den-dolda-jakten-pa-svenskt-uran/

BLI MEDLEM I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT!

Nu är det verkligen dags att steppa upp motståndet mot kärnkraft! Sverige har en regering som tycks beredd att offra klimatmål, förnybar energi och ekonomi för att driva igenom ny kärnkraft till varje pris.

Därför behövs en lokal sammanslutning som Värmland mot Kärnkraft mer än någonsin. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och enas uteslutande kring kravet på att Sverige bör lämna kärnkraften för en äkta klimatomställning baserad på förnybar energi och långsiktig hållbarhet. Vår första prioritering är att ingen ny kärnkraft ska få byggas. Vi som lever nu har ett ansvar för vad vi lämnar över till kommande generationer.

Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. Betala till föreningens bankgiro 136-8695, eller Swish 123 630 61 79. Glöm inte att skriva ditt namn i meddelanderutan till mottagaren. Om du är ny medlem: skicka ett mejl med din adress och ditt telefonnummer till kontakt@varmlandmotkarnkraft.se. Ditt medlemskap är ett viktigt personligt ställningstagande för att förhindra att vi skapar en miljöskuld som vi lägger på kommande generationer, i form av dyr och farlig kärnkraft.

Föreningen Värmland mot Kärnkraft följer regler för datasäkerhet och lämnar inte ut dina kontaktuppgifter till någon annan, vare sig företag, organisation eller privatperson.

Vill du inte ha nyhetsbrevet, skriv ett mejl, så tar vi bort dig från listan.

Solhälsningar

Styrelsen
Liv Jofjell (ordförande, telefonnummer: 073-569 44 55)

Adam Maxe, Anders Grahn, Asso Zand, Britta Lödén, Fredrik Högfeldt, Helga Braathen och Ingrid Ranke.

Hej!

Har ni märkt att det inte längre kommer några nyheter om all den kärnkraft som är på gång att byggas i Sverige? I stället börjar insikten att sippra in, både hos politiker och de tidigare entusiasterna, att ny kärnkraft blir otroligt dyr, att det till och med kan hända att det inte blir någon. Ett faktum som varit allmänt känt i minst tio år, men som nu har nått ända upp till regeringen, som verkligen har fått huvudbry. Det blir spännande att se hur de ska klara sig ur fällan de satt sig själva i. ( https://www.aftonbladet.se/ledare/a/AP8VEx/kristerssons-karnkraft-lar-aldrig-bli-verklighet?)

Hur ska man kunna lova billig el om 15 år (tidigast) när reaktorn kostar minst 100 miljarder och dessutom behöver subventioneras med 5 miljarder om året bara för driften?

Tydligt är att fokus har skiftat från marknaden till skattebetalarna – det är vad regeringen och exempelvis Svenskt Näringsliv nu föreslår.

Kom till torget i Karlstad, ta en fika och samtala om vad detta kan betyda!

NY KÄRNKRAFT I SVERIGE – EN DYR HISTORIA

LÖRDAG 18 maj 2024 KL. 11 – 14

vid Frödingstatyn, Tingvallagatan/Västra Torggatan, Karlstad

INGA KÄRNVAPEN PÅ SVENSK MARK!

VmK är en liten förening och vi har mest engagerat oss i frågan om kärnkraften som en energikälla som vi anser är farlig, dyr och ett onödigt hot mot oss och efterföljande generationer. Men kärnkraft är också en viktig förutsättningen för tillverkning av kärnvapen, vilket man kanske inte så ofta tänker på. Tekniken för att anrika uran till kärnvapen är samma som att anrika till kärnkraft. Civil kärnkraft tillhandahåller utbildning, kompetens och leveranskedjor för militära nukleära ändamål. Militärbudgetar stöttar kärnkraften. Därför är kärnvapenländerna Ryssland, Kina, USA, Frankrike och Storbritannien mest pådrivande för att utveckla och bygga ny kärnkraft. Det brittiska försvarsministeriet har varit öppet med att deras militära atomprogram skulle bli obetalbart om den civila kärnkraften skulle fasas ut. Frankrikes president Macron har sagt: ”Utan kärnkraft inga kärnvapen, utan kärnvapen ingen kärnkraft.”

Och nu har frågan om kärnvapen plötsligt även blivit aktuell i Sverige!

”Svenska läkare mot kärnvapen”, (en gren av IPPNW, som fått Nobels fredspris) har initierat en namninsamling och skriver så här på sin hemsida:

”Beslutet om Nato är redan taget. Oavsett vad vi tycker om det är det inget vi kan påverka. Men ett viktigt beslut finns kvar att ta. Alla övriga nordiska länder är med i Nato men har aktivt valt att inte ha kärnvapen stationerade på sina territorium.

I Sverige har vi inte gjort det valet. Än. Därför är din röst viktig och behövs nu. Skriv under namninsamlingen och kräv skriftliga garantier om att kärnvapen inte placeras på svenskt territorium!”

https://action.wemove.eu/sign/2024-3-inga-karnvapen-pa-svenskt-territorium-SV

BLI MEDLEM I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT!

Nu är det verkligen dags att steppa upp motståndet mot kärnkraft! Sverige har en regering som tycks beredd att offra klimatmål, förnybar energi och ekonomi för att driva igenom ny kärnkraft till varje pris.

Därför behövs en lokal sammanslutning som Värmland mot Kärnkraft mer än någonsin. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och enas uteslutande kring kravet på att Sverige bör lämna kärnkraften för en äkta klimatomställning baserad på förnybar energi och långsiktig hållbarhet. Vår första prioritering är att ingen ny kärnkraft ska få byggas. Vi som lever nu har ett ansvar för vad vi lämnar över till kommande generationer.

Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. Betala till föreningens bankgiro 136-8695, eller Swish 123 630 61 79. Glöm inte att skriva ditt namn i meddelanderutan till mottagaren. Om du är ny medlem: skicka ett mejl med din adress och ditt telefonnummer till kontakt@varmlandmotkarnkraft.se. Ditt medlemskap är ett viktigt personligt ställningstagande för att förhindra att vi skapar en miljöskuld som vi lägger på kommande generationer, i form av dyr och farlig kärnkraft.

Föreningen Värmland mot Kärnkraft följer regler för datasäkerhet och lämnar inte ut dina kontaktuppgifter till någon annan, vare sig företag, organisation eller privatperson.

Vill du inte ha nyhetsbrevet, skriv ett mejl, så tar vi bort dig från listan.

Solhälsningar

Styrelsen
Liv Jofjell (ordförande, telefonnummer: 073-569 44 55)

Adam Maxe, Anders Grahn, Asso Zand, Britta Lödén, Fredrik Högfeldt, Helga Braathen och Ingrid Ranke.

Hej kärnkraftsmotståndare,

Nu har riksdagen röstat igenom lagförslaget som ska tillåta mer kärnkraft och kärnkraft överallt i Sverige. Det var förstås väntat eftersom Tidöpartierna har majoritet. Riksdagsdebatten som föregick omröstningen var intensiv. Lyckligtvis finns det kunniga och kritiska röster inom oppositionen. Ett påpekande som vi bör ta till oss är att regeringens utlovade 400 miljarder i kreditgaranti (läs: subvention) till ny kärnkraft innebär 40 000 kronor för varje invånare i Sverige. Väldigt ologiskt, eftersom det när det gäller förnybar energi står investerare på kö utan att kräva bidrag av oss skattebetalare.

I tidigare Nyhetsbrev har vi visat hur regeringen har gått från att vilja ta bort lagliga hinder för ny kärnkraft till att kräva allt större statliga satsningar för att få den till stånd.

Fredagen den 1 december hade Maja Sandberg, Lars Thunberg och Liv Jofjell en debattartikel om detta i Värmlands Folkblad:

https://www.vf.se/2023/12/01/vilken-typ-av-finansiellt-fiasko-tanker-regeringen-styra-emot-med-karnkraften-99427/

Sprid den gärna vidare! Skriv gärna egna insändare eller inlägg i sociala medier.

TRE GÅNGER SÅ MYCKET KÄRNKRAFT I VÄRLDEN?

På klimatkonferensen i Dubai går Busch och Kristersson omkring och ler lyckligt för att de är med i den grupp på 20 länder som har utfärdat en deklaration om att världen bör öka kärnkraften tre gånger till 2050. För Sverige skulle det i så fall bli minst 12 nya reaktorer så att vi kommer upp till 18.

Sveriges regering solar sig i uppmärksamheten och passar på att förklara vikten av att staten ska ta över den finansiella risken i samband med byggandet av ny kärnkraft. Länderna bakom initiativet uppmanar också internationella och regionala utvecklingsbanker att börja stötta ny kärnkraft.

Att EU, alltså inklusive Sverige, och nästan 100 andra länder lägger fram ett initiativ om att trefaldiga den förnybar energin och fördubbla energieffektiviseringen till 2030, har hittills knappast fått uppmärksamhet alls i svenska medier.

Vår fråga är: Vilken väg av de två ger mest klimatnytta?

Sveriges Radios Godmorgon Världen hade ett utmärkt inslag söndagen den 3 december. Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys vid KTH, förklarar bl a att de som har störst intresse av planerna på ny kärnkraft är oljeindustrin, eftersom det innebär att de kan fortsätta att sälja olja under längre tid.

https://sverigesradio.se/artikel/nytt-besked-fran-varldsledarna-vill-ha-mer-karnkraft

VmK PÅ FRIDAYS FOR FUTURE I KARLSTAD

Kommande fredag, den 8 december klockan 16, har Fridays for Future sitt månatliga appellmöte på Stora Torget i Karlstad.

Eftersom kärnkraften förs fram allt intensivare som ersättning för kol och olja,och nu även backas upp av delar av klimatrörelsen, är det viktigt att vi deltar och för fram våra motargument.

Ingrid Ranke från VmK är inbjuden att hålla ett tal där hon kommer att tala om hur ivern att satsa på kärnkraft hindrar den nödvändiga klimatomställningen och hur man helt ”glömmer” vilken farlig teknik det handlar om. Kom gärna dit om du kan.

BLI MEDLEM I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT!

Nu är det verkligen dags att steppa upp motståndet mot kärnkraft! Sverige har en regering som tycks beredd att offra klimatmål, förnybar energi och ekonomi för att driva igenom ny kärnkraft till varje pris.

Därför behövs en lokal sammanslutning som Värmland mot Kärnkraft mer än någonsin. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och enas uteslutande kring kravet på att Sverige bör lämna kärnkraften för en äkta klimatomställning baserad på förnybar energi och långsiktig hållbarhet. Vår första prioritering är att ingen ny kärnkraft ska få byggas. Vi som lever nu har ett ansvar för vad vi lämnar över till kommande generationer.

Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. Betala till föreningens bankgiro 136-8695, eller Swish 123 630 61 79. Glöm inte att skriva ditt namn i meddelanderutan till mottagaren. Om du är ny medlem: skicka ett mejl med din adress och ditt telefonnummer till kontakt@varmlandmotkarnkraft.se. Ditt medlemskap är ett viktigt personligt ställningstagande för att förhindra att vi skapar en miljöskuld som vi lägger på kommande generationer, i form av dyr och farlig kärnkraft.

Föreningen Värmland mot Kärnkraft följer regler för datasäkerhet och lämnar inte ut dina kontaktuppgifter till någon annan, vare sig företag, organisation eller privatperson.

Vill du inte ha nyhetsbrevet, skriv ett mejl, så tar vi bort dig från listan.

Solhälsningar

Styrelsen
Liv Jofjell (ordförande, telefonnummer: 073-569 44 55)

Adam Maxe, Anders Grahn, Asso Zand, Britta Lödén, Fredrik Högfeldt, Helga Braathen och Ingrid Ranke.

Hej kärnkraftsmotståndare,

Den 29 november kommer förmodligen riksdagen, med Tidöpartierna i majoritet, att rösta igenom de lagförslag som ska göra det möjligt att bygga fler kärnkraftverk på fler ställen i Sverige. Remissinstanserna från olika håll i samhället har varit mycket kritiska – faktum är att bara 20 av drygt 70 som svarat har tillstyrkt. Framför allt representanter för civilsamhället (Folkhälsomyndigheten, MSB, kommuner, länsstyrelser m fl) pekar på risker för både samhällsfunktioner och människors hälsa. Maja Sandberg, Lars Thunberg och Liv Jofjell från VmK har reflekterat över detta i Nya Wermlands-Tidningen den 15 november. Tyvärr visar regeringen inget tecken på att lägga någon vikt alls vid all kritik som inkommit från de utvalda instanserna.

https://www.nwt.se/2023/11/15/ett-myrsteg-mot-ny-karnkraft-i-sverige-7bbd1/

I valrörelsen lät det som om bara det förargliga hindret i lagstiftningen försvann, skulle spaden kunna sättas i marken för ny kärnkraft redan före nästa val 2026. Långsamt har det börjat gå upp för regeringen att så lätt kommer det inte att gå. Det står nämligen inga villiga investerare på kö. Inte ens med Tidöavtalets löfte om 400 miljarder i kreditgaranti – läs: subventioner.

Moderata NWTs ledarsida den 7 november illustrerar väl hur tongångarna nu börjar gå inom det borgerliga blocket. Kort sammanfattat: från marknadsliberalism till planekonomi. Kärnkraften ska få enklare miljöprövning och lägre tillståndsavgifter. Staten ska ta hela ansvaret för riskerna och garantera företagens intäkter.

Vi antar att det man tittar på är den modell för detta som finns i Storbritannien. Staten där lovade ett garanterat pris på 0,95 kr per kWh i 35 år, med inflationsutjämning, när bygget av kärnkraftverket Hinkley Point C skulle starta 2012. Idag beräknas priset på elen till 1,61 kr per kWh, vilket är dubbelt så mycket som dagens genomsnittliga brittiska elpris. Hur prisbilden ser ut när bygget blir klart, kanske 2028, står skrivet i stjärnorna. Vill verkligen regeringen se samma sak i Sverige?

Birger Tågmark har skrivit ett svar på denna ledare:

https://www.nwt.se/2023/11/14/brev-till-ledarsidan-carte-blanche-for-karnkraft-fbd90/

SMR-PROJEKT I USA LÄGGS NER

Regeringen vill också underlätta byggandet av de nya, lovande små modulära reaktorerna, SMR, som ska ge oss billig och stabil el dygnet runt, året runt, enligt de löften som länge har basunerats ut. Det projekt som har väckt störst förhoppningar och som kommit längst i världen är NuScale som fått de flesta tillstånd klara och ”snart” skulle börja byggas i Idaho, USA. Den federala regeringen har bidragit med 1,4 miljarder dollar. Så en dag i början av november i år meddelades det att hela prestigeprojektet läggs ner. Det var sammanslutningen av elbolag från sju delstater som backade ur – kostnaderna för el från NuScale hade stigit så mycket att den skulle bli omöjlig för dem att sälja vidare. Dessa elbolag säger nu att de i stället ska satsa på vind, sol och geotermi.

En talesperson för Institutet för energiekonomi och finansiell analys säger: ”Samhällena och deras skattebetalare har undvikit ett gigantiskt finansiellt fiasko.”

https://www.nyteknik.se/energi/nuscale-ar-ledande-inom-smr-nu-laggs-deras-prestigeprojekt-ned/4207504?f

Vill du läsa mer om det snöpligt avslutade SMR-projektet som blivit ett allvarligt nederlag för de nyuppståndna amerikanska kärnkraftsplanerna?

https://www.science.org/content/article/deal-build-pint-size-nuclear-reactors-canceled

BLI MEDLEM I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT!

Var med i motståndet mot kärnkraft! Sverige har en regering som tycks beredd att offra klimatmål, förnybar energi och ekonomi för att driva igenom ny kärnkraft till varje pris.

Därför behövs en lokal sammanslutning som Värmland mot Kärnkraft mer än någonsin. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och enas uteslutande kring kravet på att Sverige bör lämna kärnkraften för en äkta klimatomställning baserad på förnybar energi och långsiktig hållbarhet. Vår första prioritering är att ingen ny kärnkraft ska få byggas. Vi som lever nu har ett ansvar för vad vi lämnar över till kommande generationer.

Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. Betala till föreningens bankgiro 136-8695, eller Swish 123 630 61 79. Glöm inte att skriva ditt namn i meddelanderutan till mottagaren. Om du är ny medlem: skicka ett mejl med din adress och ditt telefonnummer till kontakt@varmlandmotkarnkraft.se. Ditt medlemskap är ett viktigt personligt ställningstagande för att förhindra att vi skapar en miljöskuld som vi lägger på kommande generationer, i form av dyr och farlig kärnkraft.

Föreningen Värmland mot Kärnkraft följer regler för datasäkerhet och lämnar inte ut dina kontaktuppgifter till någon annan, vare sig företag, organisation eller privatperson.

Vill du inte ha nyhetsbrevet, skriv ett mejl, så tar vi bort dig från listan.

Solhälsningar

Styrelsen
Liv Jofjell (ordförande, telefonnummer: 073-569 44 55)

Adam Maxe, Anders Grahn, Asso Zand, Britta Lödén, Fredrik Högfeldt, Helga Braathen och Ingrid Ranke.

Hej kärnkraftsmotståndare,

Den 29 november kommer förmodligen riksdagen, med Tidöpartierna i majoritet, att rösta igenom de lagförslag som ska göra det möjligt att bygga fler kärnkraftverk på fler ställen i Sverige. Remissinstanserna från olika håll i samhället har varit mycket kritiska – faktum är att bara 20 av drygt 70 som svarat har tillstyrkt. Framför allt representanter för civilsamhället (Folkhälsomyndigheten, MSB, kommuner, länsstyrelser med flera) pekar på risker för både samhällsfunktioner och människors hälsa. Maja Sandberg, Lars Thunberg och Liv Jofjell har reflekterat över detta i Nya Wermlands-Tidningen den 15 november. Tyvärr visar regeringen inget tecken på att lägga någon vikt alls vid all kritik som inkommit från de utvalda instanserna.

https://www.nwt.se/2023/11/15/ett-myrsteg-mot-ny-karnkraft-i-sverige-7bbd1/

I valrörelsen lät det som om bara det förargliga hindret i lagstiftningen försvann, skulle spaden kunna sättas i marken för ny kärnkraft redan före nästa val 2026. Långsamt har det börjat gå upp för regeringen att så lätt kommer det inte att gå. Det står nämligen inga villiga investerare på kö. Inte ens med Tidöavtalets löfte om 400 miljarder i kreditgaranti – läs: subventioner.

Moderata NWT:s ledarsida den 7 november illustrerar väl hur tongångarna nu börjar gå inom det borgerliga blocket. Kort sammanfattat: från marknadsliberalism till planekonomi. Kärnkraften ska få enklare miljöprövning och lägre tillståndsavgifter. Staten ska ta hela ansvaret för riskerna och garantera företagens intäkter.

Vi antar att det man tittar på är den modell för detta som finns i Storbritannien. Staten där lovade ett garanterat pris på 0,95 kr per kWh i 35 år, med inflationsutjämning, när bygget av kärnkraftverket Hinkley Point C skulle starta 2012. I dag beräknas priset på elen till 1,61 kr per kWh, vilket är dubbelt så mycket som dagens genomsnittliga brittiska elpris. Hur prisbilden ser ut när bygget blir klart, kanske 2028, står skrivet i stjärnorna. Vill verkligen regeringen se samma sak i Sverige?

Birger Tågmark har skrivit ett svar på denna ledare:

https://www.nwt.se/2023/11/14/brev-till-ledarsidan-carte-blanche-for-karnkraft-fbd90/

SMR-PROJEKT I USA LÄGGS NER

Regeringen vill också underlätta byggandet av de nya, lovande små modulära reaktorerna, SMR, som ska ge oss billig och stabil el dygnet runt, året runt, enligt de löften som länge har basunerats ut. Det projekt som har väckt störst förhoppningar och som kommit längst i världen är NuScale som fått de flesta tillstånd klara och ”snart” skulle börja byggas i Idaho, USA. Den federala regeringen har bidragit med 1,4 miljarder dollar. Så en dag i början av november i år meddelades det att hela prestigeprojektet läggs ner. Det var sammanslutningen av elbolag från sju delstater som backade ur – kostnaderna för el från NuScale hade stigit så mycket att den skulle bli omöjlig för dem att sälja vidare. Dessa elbolag säger nu att de i stället ska satsa på vind, sol och geotermi.

En talesperson för Institutet för energiekonomi och finansiell analys säger: ”Samhällena och deras skattebetalare har undvikit ett gigantiskt finansiellt fiasko.”

https://www.nyteknik.se/energi/nuscale-ar-ledande-inom-smr-nu-laggs-deras-prestigeprojekt-ned/4207504?f

Vill du läsa mer om det snöpligt avslutade SMR-projektet som blivit ett allvarligt nederlag för de nyuppståndna amerikanska kärnkraftsplanerna?

https://www.science.org/content/article/deal-build-pint-size-nuclear-reactors-canceled

BLI MEDLEM I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT!

Var med i motståndet mot kärnkraft! Sverige har en regering som tycks beredd att offra klimatmål, förnybar energi och ekonomi för att driva igenom ny kärnkraft till varje pris.

Därför behövs en lokal sammanslutning som Värmland mot Kärnkraft mer än någonsin. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och enas uteslutande kring kravet på att Sverige bör lämna kärnkraften för en äkta klimatomställning baserad på förnybar energi och långsiktig hållbarhet. Vår första prioritering är att ingen ny kärnkraft ska få byggas. Vi som lever nu har ett ansvar för vad vi lämnar över till kommande generationer.

Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. Betala till föreningens bankgiro 136-8695, eller Swish 123 630 61 79. Glöm inte att skriva ditt namn i meddelanderutan till mottagaren. Om du är ny medlem: skicka ett mejl med din adress och ditt telefonnummer till kontakt@varmlandmotkarnkraft.se. Ditt medlemskap är ett viktigt personligt ställningstagande för att förhindra att vi skapar en miljöskuld som vi lägger på kommande generationer, i form av dyr och farlig kärnkraft.

Föreningen Värmland mot Kärnkraft följer regler för datasäkerhet och lämnar inte ut dina kontaktuppgifter till någon annan, vare sig företag, organisation eller privatperson.

Solhälsningar

Styrelsen

Liv Jofjell, ordförande (telefonnummer: 073-569 44 55)

Adam Maxe, Anders Grahn, Asso Zand, Britta Lödén, Fredrik Högfeldt, Helga Braathen och Ingrid Ranke.