Nyhetsbrev

KOMMER SVERIGE ATT FÅ EN MASSA NY KÄRNKRAFT NU?

kontakt@varmlandmotkarnkraft.se
www.varmlandmotkarnkraft.se
www.facebook.com/groups/fkrkd/

Bankgiro 136-8695

2022-09-18

Hej kärnkraftsmotståndare,

Folket har sagt sitt i valet den 11 september och de kärnkraftsförespråkande partierna har segrat med en knapp marginal. Innebär det nu att det kommer att byggas kärnkraftverk på löpande band i Sverige och att elpriserna snabbt kommer att sjunka som utlovats? Det blir spännande att se hur den ekvationen är tänkt att gå ihop när det tar 15 – 20 år för ett nytt kärnkraftverk att byggas. För att lösa problemen nu krävs först energibesparing och investeringar i energieffektivisering. Därefter är det den förnybara energin som är det snabbaste sättet att öka produktionen av elenergi, även om man vill satsa på kärnkraft (se artikel nedan). Demokrati kan bara leva om den bygger på folkrörelser och civilsamhällets engagemang och därför är det viktigare än någonsin att VmK fortsätter med sin folkbildning kring kärnkraft.

VÄLKOMMEN TILL

VmKs ÅRSMÖTE TORSDAG DEN 29 SEPTEMBER KL 18 PÅ GJUTERIET (Studiefrämjandet), Rum 234, Verkstadsgatan 1, Karlstad

Alla intresserade är välkomna. Om det blir omröstning har dock enbart medlemmar rösträtt. Årsmötesförhandlingarna brukar klaras av snabbt, sedan blir det fika och samtal. Samtliga i styrelsen är beredda att fortsätta, men nya förmågor är förstås alltid välkomna. Våra möten brukar vara trevliga och uppmuntrande, vilket kan behövas i dessa tider. Nu är ju riksdagsvalet förbi och alla goda krafter behöver samlas för att motarbeta illusionerna om kärnkraft och lyfta fram de säkrare, snabbare och billigare förnybara alternativen. Kom med och diskutera hur detta ska gå till!. VmK bjuder på fika.

LYFT BLICKEN! VI KAN FÅ ETT HÅLLBART ENERGISYSTEM

Elpriser, kärnkraft och vindkraft debatteras flitigt. Problemet är att helhetsbilden missas. Det menar forskare vid Blekinge Tekniska Högskola som gjort en strategisk hållbarhetsanalys av energisystemet. Nedan följer ett utdrag ur forskarnas artikel, se länk:

Dagens energidebatt präglas av oro inför höga elpriser och i bakgrunden finns den större långsiktiga klimatkrisen som allt fler inser att vi måste hantera. Kärnkraft och förnybart ställs ofta mot varandra. Ett debattklimat med bristande källkritik och systematik har dock skapat onödig förvirring och oro hos allmänheten. Vi vill därför nu bredda energidebatten så att inte bara klimateffekter och samhällskostnader berörs utan även andra miljökonsekvenser och sociala konsekvenser över tid.

Först frågar vi oss hur vi ligger till i förhållande till den önskvärda hållbara framtiden. Ett flertal stora utmaningar måste lösas för att vi ska kunna få ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara energisystem.”

I en tydlig och lättläst artikel visar forskarna vad som behövs för att samhället ska bli hållbart och hur olika energislag påverkar processen. Om man vill satsa på kärnkraft som energikälla kommer den att ta 15 . 20 år att bygga, till kostnader 3 – 10 gånger vad förnybar energi kostar. Under den långa byggtiden måste ändå förnybart byggas ut för att täcka behoven, vilket kan betyda att kärnkraften blir överflödig när den till sist blir klar.

https://miljo-utveckling.se/debatt-lyft-blicken-vi-kan-fa-ett-hallbart-energisystem/?

BLI MEDLEM I VÄRMLAND MOT KÄRNKRAFT!

Värmland mot Kärnkraft behövs. Illusionen om den billiga och säkra kärnkraften måste motverkas. Vi som lever nu har ett ansvar för vad vi lämnar över till kommande generationer. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och består av personer som enats om att vi inte stillatigande kan se på hur fokus på kärnkraft hindrar en äkta klimatomställning baserad på förnybar energi och långsiktig hållbarhet.

Medlemskap i Föreningen Värmland mot Kärnkraft kostar 100 kr, för studerande 50 kr. Betala till föreningens bankgiro 136-8695, glöm inte att skriva ditt namn i meddelanderutan till mottagaren. Om du är ny medlem: skicka ett mejl med din adress och ditt telefonnummer till kontakt@varmlandmotkarnkraft.se. Ditt medlemskap är ett viktigt personligt ställningstagande för att förhindra att vi skapar en miljöskuld som vi lägger på kommande generationer, i form av dyr och farlig kärnkraft.

Föreningen Värmland mot Kärnkraft följer regler för datasäkerhet och lämnar inte ut dina kontaktuppgifter till någon annan, vare sig företag, organisation eller privatperson.

Vill du inte ha nyhetsbrevet, skriv ett mejl, så tar vi bort dig från listan.

Solhälsningar

Styrelsen

Liv Jofjell ordf. tel. 073-569 44 55.

Adam Maxe, Fredrik Högfeldt, Gunilla Wetter, Helga Braathen och Ingrid Ranke.