Syfte och stadgar

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen bildades 1980 inför folkomröstningen om kärnkraft den 21 mars 1980.

Organisationen, som är partipolitiskt och religiöst obunden, verkar för:

  • att stoppa all kärnkraft för civilt och militärt bruk
  • att satsa på förnyelsebara energikällor
  • ett resursbevarande samhälle
  • att avskaffa kärnvapnen

Folkkampanjen ska sträva efter ett nära samarbete med andra nationella och internationella organisationer med likartade syften.

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens stadgar