Syfte

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen bildades 1980 inför folkomröstningen om kärnkraft den 21 mars 1980.

Organisationen som är partipolitiskt och religiöst obunden verkar för
– att stoppa all kärnkraft för civilt och militärt bruk
– att satsa på förnyelsebara energikällor
– ett resursbevarande samhälle
– att avskaffa kärnvapnen
Folkkampanjen skall sträva efter ett nära samarbete med andra nationella och internationella organisationer med likartade syften