Välkommen till digitalt årsmöte!

Dagordning för FMKK årsmöte den 11 juni klockan 19.

1. mötets öppnande
2. fastställande av röstlängd
3. fråga om Riksårsmötets stadgeenliga utlysande
4. fastställande av dagordning
5. val av ordförande och sekreterare för mötet
6. val av två protokollsjusterare och rösträknare
7. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och
årsredovisning
8. föredragning av revisorernas berättelse
9. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. disposition av resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. presentation av valberedningens förslag och
fastställande av tid för slutlig nominering
13. fastställande av verksamhetsplan
14. fastställande av budget
15. behandling av förslag från styrelsen angående
stadgeändring
16. behandling av inkomna motioner
17. fastställande av antal styrelseledamöter
18. val av ordförande och kassör – val av övriga
styrelseledamöter och ersättare
19. val av två revisorer och två revisorsuppleanter
20. val av representation i Milkas
21. fastställande av årsavgift inklusive fastställande av
den andel av avgift som tillfaller lokalgrupp
22. val av valberedning, varav en utses som
sammankallande
23. övriga frågor som angivits i kallelsen
24. övriga vid Riksårsmötet väckta frågor (ej till beslut)

Möteshandlingar (som PDFer):

Ring eller mejla info@folkkampanjen.se för mer information.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till digitalt årsmöte!

Tjernobyldagen 26 april på Mynttorget

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Tjernobyldagen 26 april på Mynttorget

Välkommen till Mynttorget i Stockholm den 26 april

”Det finns råd för demonstrationsvilliga kärnkraftsmotståndare från World Information Service on Energy (WISE) i Nederländerna: en person ställer sig över dagen med en flagga med budskapet ”Don’t Nuke the Climate” på stadens torg, en ensamdemonstrant flankerad av medföljare på avstånd som delar ut flygblad om att kärnkraften sabbar klimatet. Välkommen den 26 april på Mynttorget i Stockholm till exempel.” Det skriver Susanne Gerstenberg, styrelseledamot i Folkkampanjen, i artikeln Minns Tjernobyl – kärnkraften räddar inte klimatet.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Mynttorget i Stockholm den 26 april

Debatt: ”Skall Finland fortsätta att vara dödens hantlangare?”

”Om vi kan upphöra att kriga under en pandemi, varför kan vi inte göra det under ’vanliga förhållanden’? Det vi nu upplever under coronakrisen är rena rama rosenröda drömmen jämfört med läget efter ett ’begränsat’ atomvapenkrig i till exempel Kaliningrad-området.” Det skriver Ulla Klötzer, styrelsemedlem i Folkkampanjen, i Hufvudstadsbladet.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Debatt: ”Skall Finland fortsätta att vara dödens hantlangare?”

”Gammal kärnkraft rostar sönder”

Varför lade man ner så mycket tid och pengar på att bygga om kärnkraftverken – bara för att lägga ner dem när allt var klart? Handlade det verkligen om sjunkande elpriser? Maj Wechselmann grävde i frågan när hon gjorde filmen Atomen i mänsklighetens tjänst, som hade premiär i januari. En del av det hon fann skrev hon på Under ytan i tidningen Syre.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för ”Gammal kärnkraft rostar sönder”

Pressmeddelande: EU-kommissionen avråder från investeringar i kärnkraft

Europeiska kommissionen har publicerat regler för en hållbar finansiering – den så kallade EU taxonomin.

Som en del av detta har den tekniska expertgruppen (TEG) levererat sina slutliga rekommendationer till kommissionen.

Något överraskande så uteslöt TEG kärnkraften från Sustainable Finance Taxonomy ”i detta skede”. De uppgav att: ”Det var inte möjligt att dra slutsatsen att kärnenergi inte orsakar betydande skada för andra miljömål”.

Detta är en stor sak. Det har djupgående konsekvenser för kärnkraftsinvesteringar i Europa och internationellt.

TEG fann att kärnkraft är i huvudsak ohållbar. Och kanske förutsägbart har kärnkraftsindustrin påbörjat en stark motattack.

Sammanfattningsvis: Kärnkraft suger kapital och vital politisk uppmärksamhet från förnybara investeringar. Den avleder viktig forskning. Nollutsläppsmålet för Europa försenas och blir mycket dyrare. Kostnader för ny kärnkraft äventyrar annan, mer flexibel, säker, produktiv, kostnadseffektiv och prisvärd teknik – och kommer vid en tidpunkt då utvecklingen av förnybar, hållbar och prisvärd energi med låga koldioxidutsläpp är en växande ekonomisk sektor med en enorm potential att skapa sysselsättning i EU.

Läs mer i vår KOMMUNIKÉ till kommissionär Valdis Dombrovskis (kommissionär, EU Taxonomy), Kadri Simson (kommissionär, GD Energi), Frans Timmermans (Executive Vice President, EG). 53 organisationer förklarar där varför TEGs slutsatser bör respekteras av EU.

Jan Strömdahl
ordförande Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Pressmeddelande: EU-kommissionen avråder från investeringar i kärnkraft

Uppskjutet årsmöte 2020

Årsmötet för Folkkampanjen mot Kärnkraft–Kärnvapen är uppskjutet på grund av pandemin. Håll utkik här efter ny information.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Uppskjutet årsmöte 2020

Medieklipp och debattartiklar i december

Elisabeth Holmström, styrelsemedlem i Folkkampanjen, intervjuades i Vasabladet den 7 december.

Protesterna mot den planerade ryska kärnreaktorn i Pyhäjoki vid Bottenviken är fortfarande kraftiga på den svenska sidan. Motståndarna anser att mer och mer talar för att det inte kan bli av.

– Det vore mot all forskning och alla trender om det byggs. Det riskerar dessutom att bli en katastrof för havsvattenmiljön”, säger Elisabeth Holmström i Robertsfors i Västerbotten.

Läs hela artikeln ”Kärnkraftsfritt Bottenviken fortsätter kampen: ’Hela projektet i Pyhäjoki är så fruktansvärt ologiskt'”

Och Jan Strömdahl och Susanne Gerstenberg fick debattartiklar publicerade i december.

 

Läs hela artikeln ”Stora resurser satsas på att grönmåla kärnkraften” i Hallandsposten

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Medieklipp och debattartiklar i december

I Expressen: Artikel om kampen för ett kärnkraftsfritt Bottenviken

– Kärnkraft är ingen lösning på klimathotet, den kan förstöra den värdefulla miljön i Bottenviken, säger Lena Lagerstam, talesperson för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och styrelseledamot i Folkkampanjen mot Kärnkraft–Kärnvapen.

Läs artikeln Ryskt kärnkraftverk skapar proteststorm i Norrland

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för I Expressen: Artikel om kampen för ett kärnkraftsfritt Bottenviken

Alla medlemmar och sympatisörer inbjuds till årets Höstmöte

SOLIDARITETSHUSET, Tegelviksgatan 40 i Stockholm
söndagen den 13 oktober 2019 kl 10-15 i biblioteket

Kl 10–11.45 informerar Milkas (Britta Kahanpää) och MKG (Johan Svahn) om vad som händer i kärnavfallsfrågan hos myndigheter, regering och domstol. Vi får då möjlighet att framföra synpunkter till miljörörelsens båda organisationer.

Kl 11.45–12.30 bjuder vi på en enkel lunch i samma lokal för dem som anmält sig.

Kl 12.30–15.00 visar Maj Wechselmann material från arbetet med en ny långfilm,

ATOMEN I MÄNSKLIGHETENS TJÄNST, som hon försöker få färdig till Göteborgs filmfestival i slutet av januari 2020. Filmen tecknar kärnvapnens och kärnkraftens historia och framtid. Om den får stor spridning kan den bli ett viktigt bidrag till folkbildningen om den omänskliga tekniken. Vi får även här tillfälle att komma med tips och idéer.

PS. Glöm inte att förnya medlemskapet eller kanske bli månadsgivare. Du får också gärna värva din bästa vän. All information hittar du på hemsidan folkkampanjen.se
Anmäl deltagande till info@folkkampanjen.se senast 8/10 om du vill ha lunch och fika. Styrelsemötet lördagen den 12/10 kl 18-20 på samma plats är öppet för alla medlemmar.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Alla medlemmar och sympatisörer inbjuds till årets Höstmöte