Stöd kampen och bli medlem för endast 100 kronor!

På grund av efterfrågan har erbjudandet om medlemskap i Folkkampanjen mot Kärnkraft–Kärnvapen för endast 100 kronor förlängts till den 10 maj.

Den 26 april för 33 år sedan inträffade en av de värsta kärnkraftskatastroferna i Tjernobyl och det är i dag viktigare än någonsin att det finns en stark röst mot kärnkraft och för förnybar energi. Med start på Tjernobyldagen 2019 och en vecka framåt (26/4-3/5) kan du bli medlem i Folkkampanjen mot Kärnkraft–Kärnvapen för bara 100 kronor för ett år.

Betala medlemsavgiften till plusgirokonto: 3 00 90 – 5 och meddela dina personuppgifter.

Styrelsen, och i detta fall Jan Strömdahl (ordförande) samt Lena Lagerstam (ledamot), arbetar hårt med att uppmärksamma kärnkraftens risker. Läs gärna deras respektive debattartiklar i Dagens ETC och Nyhetsmagasinet Syre, publicerade i aprilmånad 2019.

Stöd kampen!
/Styrelsen

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Stöd kampen och bli medlem för endast 100 kronor!

Dagordning FMKK årsmöte 14 april 2019 kl 10.00-12.00

Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm

 1. mötets öppnande
 2. fastställande av röstlängd
 3. fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. fastställande av dagordning
 5. val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
 7. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 8. föredragning av revisorernas berättelse
 9. fastställande av resultat- och balansräkning
 10. disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. presentation av valberedningens förslag och fastställande av tid för slutlig nominering
 13. fastställande av verksamhetsplan
 14. fastställande av budget
 15. behandling av förslag från styrelsen
 16. behandling av inkomna motioner
 17. fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
 18. val av ordförande, kassör, övriga 7-11 styrelseledamöter och högst tre suppleanter
 19. val av två revisorer och två revisorsuppleanter
 20. fastställande av årsavgift
 21. val av minst tre valberedare, varav en utses som sammankallande
 22. val av 2 styrelseledamöter, 2 suppleanter, revisor och ombud till Milkas årsstämmor 2019
 23. övriga vid Riksårsmötet väckta frågor (ej till beslut)
 24. årets FMKKare hyllas och årsmötet avslutas

Möteshandlingar (som PDFer):

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dagordning FMKK årsmöte 14 april 2019 kl 10.00-12.00

STÄLL OM!

Söndagen den 14 april klockan 13-15 i Solidaritetshuset (Tegelviksgatan 40, Stockholm)

Föredrag av Anders Persson, småbrukare, folkbildare och konstnär från Söderhamn, Hälsingland. Anders har många års erfarenhet av miljö- och klimatarbete och har under de senaste 10 åren varit en av de ledande inom omställningsrörelsens framväxt i Sverige. 

Anders har även varit en drivande kraft bakom Framtidsveckorna och jobbat med praktiskt omställningsprojekt både nationellt och lokal. För närvarande arbetar Anders med utvecklandet av nya småbrukarutbildningar i Hälsingland med fokus på hållbar matproduktion ur ett beredskapsperspektiv.

Utöver det har han varit en viktig initiativtagare till Södra Norrlands omställningscenter och det nya politiska partiet SOS-Ställ om Sverige.

Tid: Den 14 april kl 13-15
Plats: Solidaritetshuset (Tegelviksgatan 40, Stockholm)

Varmt välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för STÄLL OM!

Välkommen till årsmöte den 14 april 2019!

Härmed kallas du till Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens årsmöte.

Tid: Söndagen den 14 april klockan 10.00
Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm.

Anmäl dig gärna till kansliet så att vi vet hur många som vill ha lunch. Telefon: 08-84 14 90 eller e-post: info@folkkampanjen.se

Lördagen den 13 april kl 14.00 har vi ett öppet styrelsemöte dit du är hjärtligt välkommen!

Valberedningen vill påminna om att du kan nominera till styrelsen. Dan Westin, sammankallande i valberedningen tar gärna emot samtal från dig. Telefon 0176- 106 17 eller e-post: westin.dan@hotmail.com

Du kan också skriva motioner, skicka in dem så att vi har dem senast den 9 mars.

Hoppas vi ses den 13-14 april!
Styrelsen

 

Bästa kärnkraftsmotståndare runt om i världen!

VI BER ER OM HJÄLP ATT STOPPA DEN KÄRNKRAFTSGALENSKAP SOM PÅGÅR I FINLAND GENOM ATT UNDERTECKNA EN PETITION RIKTAD TILL DE FINLÄNDSKA BESLUTSFATTARNA – sprid gärna budskapet så brett som möjligt.  DET ÄR BRÅDSKANDE!

 • OL3 EPR-reaktorn som byggs av det franska företaget Areva är 10 år försenad och kostnaderna har stigit skyhögt. Det råder osäkerhet om den elproduktionen som är planerad att starta i september 2019 kan förverkligas.

 

 • Fennovoimas planer på att bygga en rysk 2GW AES-2006reaktor (pressurized water reactor), Hanhikivi 1, i norra Finland, är problemdrabbad. Enligt planerna skall kärnkraftverket tas i bruk år 2024. Kostnaderna, ursprungligen uppskattade till 5 miljarder €, har stigit till 6.5 – 7 miljarder €. Tillståndsprocessen skulle vara avslutad år 2018, men är försenad eftersom Rosatom inte har klarat av att lämna in alla nödvändiga dokument i tid. Fennovoima uppger att de dokument som saknas kommer att lämnas in i slutet av år 2020.

 

 • År 2020 planerar Finland att starta sitt slutlager för använt kärnbränsle, Onkalo, det första i sitt slag i världen. Detta trots att metoden för anläggningen baserar sig på samma KBS-3-koncept som för Sveriges del avvisades av svenska Miljödomstolen i januari 2018. Detta anmärkningsvärda beslut har inte haft någon inverkan på Onkalo-projektet i Finland.

Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till årsmöte den 14 april 2019!

Höstmöte 2018

Hetare än någonsin. Menar du klimatet? Nej atomkraften. Som medverkar till att förstöra klimatet. Men det finns politiker och tekniknissar som tror att kärnkraften är mänsklighetens och elbilens räddare. Som inte inser att det är det dyraste, långsammaste och farligaste sättet att koka vatten. Som inte inser att det bara är militära skäl bakom utbyggd kärnkraft. Som blundar för att det fortfarande inte finns något acceptabelt sätt att ta hand om avfallet i 100 000 år.

Nu tar vi nya tag! Alla medlemmar inbjuds till årets

Höstmöte

på SOLIDARITETSHUSET, Tegelviksgatan 40 i Stockholm, söndagen den 28 oktober 2018 kl 10-15. 

Där ska vi diskutera några av Folkkampanjens viktigaste frågor som det fortsatta arbetet med kärnkraftsavfallet och om vi ska förena oss med bl.a. Naturskyddsföreningen i Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, eller om vi ska fortsätta med Jordens Vänner i Milkas. Vi ska också diskutera om vi ska fortsätta samarbetet med Miljömagasinet eller söka nya spridningsvägar. Och så har vi den ständiga frågan om Almedalen… Sist men inte minst: Hur ska FMKK växa och föryngras?

PS Glöm inte att förnya medlemskapet eller kanske bli månadsgivare. Du får också gärna värva din bästa vän. All information hittar du på hemsidan folkkampanjen.se

Anmäl deltagande till info@folkkampanjen.se senast 26/10 om du vill ha lunch och fika. Styrelsemötet lördagen den 27/10 kl 14-17 är också öppet för alla medlemmar.

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Höstmöte 2018

Folkkampanjen på Urkultfestivalen

Folkkampanjen på Urkultfestivalen 2-4 augusti 2018

FILM – UTSTÄLLNING – BOKBORD

Urkultfestivalen äger rum i Näsåker vid Ångermanälven. Folkkampanjen är förstås på plats. I år medverkar vi både på Solidaritetstorget och Markusgården tillsammans med Kvinnor för fred och Nätverket kärnkraftsfritt Bottenviken med filmvisning, utställning och informationsbord med bl.a. specialerbjudande för alla festivalbesökare …
Vi uppmanar alla att se filmen, besöka utställningen samt att skriva under vårt upprop för att stoppa planerna på ett kärnkraftverk i Bottenviken!Just nu är det21 norrlandskommuner som säger nej!

Så snart som möjligt måste all kärnkraft avvecklas!

Hjärtligt välkommen att besöka våra aktiviteter under festivalen!

Hjälp oss  också sprida info om våra aktiviteter på Urkultfestivalen!

https://m.facebook.com/SundsvallFolkkampanjen/

Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Folkkampanjen på Urkultfestivalen

6 JUNI i SUNDSVALL SOLFLAGGOR- BOKBORD- UTSTÄLLNING

SOLFLAGGOR I PARADEN! Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen deltar som vanligt med våra solflaggor i den stora Paraden den 6:e juni tillsammans med Sundsvalls övriga föreningar

Vi uppmanar därför alla sundsvallsbor som vill ha en grön och fredlig värld att komma med oss i Paraden!

Så ta med familj och vänner och kom med! Vi håller med solflaggor om du inte har egen. Samling: Telias parkering ca.11.20. Avgång: kl 11.40.

BESÖK OSS VID BORD 404 och 405

Vi deltar även med info-bord och utställning tillsammans med Kvinnor för fred, Nätverket kärnkraftsfritt Bottenviken och studieförbundet Vuxenskolan vid Vängåvans nordvästra hörn under dagen. Våra bord har nr. 404 och 405. Besök oss där och ta del av vårt info-material. Där kan du också skriva under Nätverket kärnkraftsfritt Bottenvikens protestlista mot planerna på det finsk-ryska kärnkraftverket i Pyhäjoki ca 16 mil från Sveriges kust och så förstås köpa solknappar och solflaggor mm. från kl. 11.00.

UTSTÄLLNING

Besök också vår Utställning ”Kärnkraftens baksidor och dess gröna alternativ” vid Vängåvan och lär dig mer om kärnkraftens skadliga inverkan på miljön: CO2 utsläppen, uranbrytningen, avfallsproblemet, kärnvapen mm. Utställningen finns på plats från kl. 12.00.

Vi är också tacksamma för hjälp med uppackning och iordningställande av borden, så du som vill hjälpa oss med det är varmt välkommen till våra bord vid Vängåvan. Vi räknar med att vara på plats efter kl. 10.00. Kontakt: Måna mob. 076-2833454

Se även: https://b-m.facebook.com/SundsvallFolkkampanjen/ http://folkkampanjen.se/

Mer om dagen, se: https://visitsundsvall.se/nationaldagen-sundsvall-2018/

Varmt välkomna med oss till Sundsvalls största folkfest!

Arrangörer:

Kvinnor för fred, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och studieförbundet Vuxenskola

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för 6 JUNI i SUNDSVALL SOLFLAGGOR- BOKBORD- UTSTÄLLNING

FMKKs motion till Klimatriksdagen

Motion 92 – energi

 Inlämnare: Jan Strömdahl

Sammanfattning: Sverige ska verka för ett förbud inte bara vad gäller kärnvapen utan också dess moder, kärnkraften. Och så länge kärnkraften finns kvar ska den jämställas med fossilkraft vad gäller miljö och klimat.

Det globala problemet att på ett säkert sätt i 100 000 år ta hand om kärnavfallet måste få en lösning med hjälp av en prövning av alternativa metoder. I väntan på lösningen bör kärnavfallet minimeras genom snabb utbyggnad av de förnybara alternativen.

Åtgärder:

 1. Att Sverige aktivt arbetar för ett internationellt förbud mot ny eller uppgraderad kärnkraft.
  2. Att kärnkraft jämställs med fossil kraft vad gäller klimat och miljö.
  3. Att alternativ till kärnkraftsindustrins KBS-3 metod utreds efter MMD:s underkännande.

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för FMKKs motion till Klimatriksdagen

Senaste Medsols – Folkkampanjens medlemstidning

Klicka här för att läsa senaste Medsols nr 2/2018!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Senaste Medsols – Folkkampanjens medlemstidning

Årsmöte 15 april 2018

 

Årsmöte

Folkkampanjen mot Kärnkraft – Kärnvapen

Söndag 15 april 2018 kl. 10.00

Plats: Solidaritetshuset Tegeviksgatan 40 Stockholm.

Program:

9.30-10.00    Fika

10.00 -12.00    Diskussion om FMKKs och Milkas framtid

12.00 -13.00    Lunch vegetarisk gryta

13.00 -13.30    Anders Linder uppträder

My Leffler berättar om kampen mot kärnkrafts bygge i Pyhäjoki Finland

Anders Linder uppträder

14.00 -16.00   Årsmötesförhandlingar

Anmäl dig gärna på info@folkkampanjen.se eller telefon 08-84 14 90 och meddela om du vill ha lunch.

Dagen innan lördag 14 april samma plats kl.14-00 -16.00 FMKKs öppet styrelsemöte.

Hjärtligt Välkomna!

Styrelsen i Folkkampanjen mot Kärnkraften – Kärnvapen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 15 april 2018