Medieklipp och debattartiklar i december

Elisabeth Holmström, styrelsemedlem i Folkkampanjen, intervjuades i Vasabladet den 7 december.

Protesterna mot den planerade ryska kärnreaktorn i Pyhäjoki vid Bottenviken är fortfarande kraftiga på den svenska sidan. Motståndarna anser att mer och mer talar för att det inte kan bli av.

– Det vore mot all forskning och alla trender om det byggs. Det riskerar dessutom att bli en katastrof för havsvattenmiljön”, säger Elisabeth Holmström i Robertsfors i Västerbotten.

Läs hela artikeln ”Kärnkraftsfritt Bottenviken fortsätter kampen: ’Hela projektet i Pyhäjoki är så fruktansvärt ologiskt'”

Och Jan Strömdahl och Susanne Gerstenberg fick debattartiklar publicerade i december.

 

Läs hela artikeln ”Stora resurser satsas på att grönmåla kärnkraften” i Hallandsposten

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Medieklipp och debattartiklar i december

I Expressen: Artikel om kampen för ett kärnkraftsfritt Bottenviken

– Kärnkraft är ingen lösning på klimathotet, den kan förstöra den värdefulla miljön i Bottenviken, säger Lena Lagerstam, talesperson för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och styrelseledamot i Folkkampanjen mot Kärnkraft–Kärnvapen.

Läs artikeln Ryskt kärnkraftverk skapar proteststorm i Norrland

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för I Expressen: Artikel om kampen för ett kärnkraftsfritt Bottenviken

Alla medlemmar och sympatisörer inbjuds till årets Höstmöte

SOLIDARITETSHUSET, Tegelviksgatan 40 i Stockholm
söndagen den 13 oktober 2019 kl 10-15 i biblioteket

Kl 10–11.45 informerar Milkas (Britta Kahanpää) och MKG (Johan Svahn) om vad som händer i kärnavfallsfrågan hos myndigheter, regering och domstol. Vi får då möjlighet att framföra synpunkter till miljörörelsens båda organisationer.

Kl 11.45–12.30 bjuder vi på en enkel lunch i samma lokal för dem som anmält sig.

Kl 12.30–15.00 visar Maj Wechselmann material från arbetet med en ny långfilm,

ATOMEN I MÄNSKLIGHETENS TJÄNST, som hon försöker få färdig till Göteborgs filmfestival i slutet av januari 2020. Filmen tecknar kärnvapnens och kärnkraftens historia och framtid. Om den får stor spridning kan den bli ett viktigt bidrag till folkbildningen om den omänskliga tekniken. Vi får även här tillfälle att komma med tips och idéer.

PS. Glöm inte att förnya medlemskapet eller kanske bli månadsgivare. Du får också gärna värva din bästa vän. All information hittar du på hemsidan folkkampanjen.se
Anmäl deltagande till info@folkkampanjen.se senast 8/10 om du vill ha lunch och fika. Styrelsemötet lördagen den 12/10 kl 18-20 på samma plats är öppet för alla medlemmar.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Alla medlemmar och sympatisörer inbjuds till årets Höstmöte

Folkkampanjen på Urkultfestivalen den 1-3 augusti 2019

Urkultfestivalen äger rum i Näsåker vid Ångermanälven. Folkkampanjen är förstås på plats även i år både på Solidaritetstorget och Markusgården tillsammans med Kvinnor för Fred och Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Vi medverkar med program på Markusgården, utställning och informationsbord med bland annat specialerbjudande för alla festivalbesökare.

Vi uppmanar alla festivalbesökare att komma till lördagens program på Markusgården kl. 16.00, besöka vår besöka utställning, träffa oss på Solidaritetstorget samt att skriva under vårt upprop för att stoppa planerna på ett kärnkraftverk i Bottenviken!

Så snart som möjligt måste kärnvapen förbjudas och kärnkraften avvecklas!

Hjärtligt välkommen att besöka våra aktiviteter under festivalen!

Här hittar du oss:

 • Solidaritetstorget, torsdag 1/8 från kl. 18.00, fre- och lördag från kl. 12.00
  Här hittar du våra solflaggor, solknappar, flygblad, namninsamling samt böcker och informations material till försäljning. Du kan även anteckna dig för att få vårt gratis nyhetsbrev samt för att få våra Lästips med artiklar, böcker och filmade seminarier om kärnkraft, kärnvapen och Nato.
  Specialerbjudande för festivalbesökare: Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen erbjuder medlemskap för resten av året för endast 50 kronor. Du som löser medlemskap får då följande på plats: Solknapp, vår senaste broschyr: Det är du som väljer, boken om motståndet i Kynnefjäll samt valfritt nummer av vår medlemstidning Medsols!
 • Markusgården, fredag 2/8 från kl. 14.00
  Utställning: Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten. Skärmutställning om kärnkraften, dess risker, kärnvapen och alternativ energi. Fri entré!
  Arrangörer: Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Kvinnor för Fred, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Studieförbundet Vuxenskolan.
 • Markusgården/biosalongen, lördag 4 aug kl. kl. 16.00- 17.30
  LIVSVIKTIGT – Våra röster måste höjas! Om Kärnvapen, Nato, Atomvinter. Röster i ord och bild om kärnkraft och dess syster kärnvapen: om de stora krigsövningar som nu pågår i Sverige, om det finsk-ryska kärnkraftverk som planeras vid finska Bottenviken bara 16 mil från svenska kusten och om förvaringen av avfallet från våra kärnkraftverk. Fri entré!
  Inledning: 2053 – Den japanska konstnären ISAO HASHIMOTOs* videoverk mot vansinnet med kärnvapen. *IH lämnade sitt långa arbete inom finansväsendet för studier vid Musashino Art University, Tokyo.
  Arrangörer: Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen, Kvinnor för Fred, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken och Studieförbundet Vuxenskolan.

Folkampanjens Facebookgrupp

Folkkampanjen mot kärnkraft – Sundsvall

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Folkkampanjen på Urkultfestivalen den 1-3 augusti 2019

Stöd kampen och bli medlem för endast 100 kronor!

På grund av efterfrågan har erbjudandet om medlemskap i Folkkampanjen mot Kärnkraft–Kärnvapen för endast 100 kronor förlängts till den 10 maj.

Den 26 april för 33 år sedan inträffade en av de värsta kärnkraftskatastroferna i Tjernobyl och det är i dag viktigare än någonsin att det finns en stark röst mot kärnkraft och för förnybar energi. Med start på Tjernobyldagen 2019 och en vecka framåt (26/4-3/5) kan du bli medlem i Folkkampanjen mot Kärnkraft–Kärnvapen för bara 100 kronor för ett år.

Betala medlemsavgiften till plusgirokonto: 3 00 90 – 5 och meddela dina personuppgifter.

Styrelsen, och i detta fall Jan Strömdahl (ordförande) samt Lena Lagerstam (ledamot), arbetar hårt med att uppmärksamma kärnkraftens risker. Läs gärna deras respektive debattartiklar i Dagens ETC och Nyhetsmagasinet Syre, publicerade i aprilmånad 2019.

Stöd kampen!
/Styrelsen

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Stöd kampen och bli medlem för endast 100 kronor!

Dagordning FMKK årsmöte 14 april 2019 kl 10.00-12.00

Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm

 1. mötets öppnande
 2. fastställande av röstlängd
 3. fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. fastställande av dagordning
 5. val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
 7. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 8. föredragning av revisorernas berättelse
 9. fastställande av resultat- och balansräkning
 10. disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. presentation av valberedningens förslag och fastställande av tid för slutlig nominering
 13. fastställande av verksamhetsplan
 14. fastställande av budget
 15. behandling av förslag från styrelsen
 16. behandling av inkomna motioner
 17. fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
 18. val av ordförande, kassör, övriga 7-11 styrelseledamöter och högst tre suppleanter
 19. val av två revisorer och två revisorsuppleanter
 20. fastställande av årsavgift
 21. val av minst tre valberedare, varav en utses som sammankallande
 22. val av 2 styrelseledamöter, 2 suppleanter, revisor och ombud till Milkas årsstämmor 2019
 23. övriga vid Riksårsmötet väckta frågor (ej till beslut)
 24. årets FMKKare hyllas och årsmötet avslutas

Möteshandlingar (som PDFer):

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dagordning FMKK årsmöte 14 april 2019 kl 10.00-12.00

STÄLL OM!

Söndagen den 14 april klockan 13-15 i Solidaritetshuset (Tegelviksgatan 40, Stockholm)

Föredrag av Anders Persson, småbrukare, folkbildare och konstnär från Söderhamn, Hälsingland. Anders har många års erfarenhet av miljö- och klimatarbete och har under de senaste 10 åren varit en av de ledande inom omställningsrörelsens framväxt i Sverige. 

Anders har även varit en drivande kraft bakom Framtidsveckorna och jobbat med praktiskt omställningsprojekt både nationellt och lokal. För närvarande arbetar Anders med utvecklandet av nya småbrukarutbildningar i Hälsingland med fokus på hållbar matproduktion ur ett beredskapsperspektiv.

Utöver det har han varit en viktig initiativtagare till Södra Norrlands omställningscenter och det nya politiska partiet SOS-Ställ om Sverige.

Tid: Den 14 april kl 13-15
Plats: Solidaritetshuset (Tegelviksgatan 40, Stockholm)

Varmt välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för STÄLL OM!

Välkommen till årsmöte den 14 april 2019!

Härmed kallas du till Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens årsmöte.

Tid: Söndagen den 14 april klockan 10.00
Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm.

Anmäl dig gärna till kansliet så att vi vet hur många som vill ha lunch. Telefon: 08-84 14 90 eller e-post: info@folkkampanjen.se

Lördagen den 13 april kl 14.00 har vi ett öppet styrelsemöte dit du är hjärtligt välkommen!

Valberedningen vill påminna om att du kan nominera till styrelsen. Dan Westin, sammankallande i valberedningen tar gärna emot samtal från dig. Telefon 0176- 106 17 eller e-post: westin.dan@hotmail.com

Du kan också skriva motioner, skicka in dem så att vi har dem senast den 9 mars.

Hoppas vi ses den 13-14 april!
Styrelsen

 

Bästa kärnkraftsmotståndare runt om i världen!

VI BER ER OM HJÄLP ATT STOPPA DEN KÄRNKRAFTSGALENSKAP SOM PÅGÅR I FINLAND GENOM ATT UNDERTECKNA EN PETITION RIKTAD TILL DE FINLÄNDSKA BESLUTSFATTARNA – sprid gärna budskapet så brett som möjligt.  DET ÄR BRÅDSKANDE!

 • OL3 EPR-reaktorn som byggs av det franska företaget Areva är 10 år försenad och kostnaderna har stigit skyhögt. Det råder osäkerhet om den elproduktionen som är planerad att starta i september 2019 kan förverkligas.

 

 • Fennovoimas planer på att bygga en rysk 2GW AES-2006reaktor (pressurized water reactor), Hanhikivi 1, i norra Finland, är problemdrabbad. Enligt planerna skall kärnkraftverket tas i bruk år 2024. Kostnaderna, ursprungligen uppskattade till 5 miljarder €, har stigit till 6.5 – 7 miljarder €. Tillståndsprocessen skulle vara avslutad år 2018, men är försenad eftersom Rosatom inte har klarat av att lämna in alla nödvändiga dokument i tid. Fennovoima uppger att de dokument som saknas kommer att lämnas in i slutet av år 2020.

 

 • År 2020 planerar Finland att starta sitt slutlager för använt kärnbränsle, Onkalo, det första i sitt slag i världen. Detta trots att metoden för anläggningen baserar sig på samma KBS-3-koncept som för Sveriges del avvisades av svenska Miljödomstolen i januari 2018. Detta anmärkningsvärda beslut har inte haft någon inverkan på Onkalo-projektet i Finland.

Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till årsmöte den 14 april 2019!

Höstmöte 2018

Hetare än någonsin. Menar du klimatet? Nej atomkraften. Som medverkar till att förstöra klimatet. Men det finns politiker och tekniknissar som tror att kärnkraften är mänsklighetens och elbilens räddare. Som inte inser att det är det dyraste, långsammaste och farligaste sättet att koka vatten. Som inte inser att det bara är militära skäl bakom utbyggd kärnkraft. Som blundar för att det fortfarande inte finns något acceptabelt sätt att ta hand om avfallet i 100 000 år.

Nu tar vi nya tag! Alla medlemmar inbjuds till årets

Höstmöte

på SOLIDARITETSHUSET, Tegelviksgatan 40 i Stockholm, söndagen den 28 oktober 2018 kl 10-15. 

Där ska vi diskutera några av Folkkampanjens viktigaste frågor som det fortsatta arbetet med kärnkraftsavfallet och om vi ska förena oss med bl.a. Naturskyddsföreningen i Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, eller om vi ska fortsätta med Jordens Vänner i Milkas. Vi ska också diskutera om vi ska fortsätta samarbetet med Miljömagasinet eller söka nya spridningsvägar. Och så har vi den ständiga frågan om Almedalen… Sist men inte minst: Hur ska FMKK växa och föryngras?

PS Glöm inte att förnya medlemskapet eller kanske bli månadsgivare. Du får också gärna värva din bästa vän. All information hittar du på hemsidan folkkampanjen.se

Anmäl deltagande till info@folkkampanjen.se senast 26/10 om du vill ha lunch och fika. Styrelsemötet lördagen den 27/10 kl 14-17 är också öppet för alla medlemmar.

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Höstmöte 2018

Folkkampanjen på Urkultfestivalen

Folkkampanjen på Urkultfestivalen 2-4 augusti 2018

FILM – UTSTÄLLNING – BOKBORD

Urkultfestivalen äger rum i Näsåker vid Ångermanälven. Folkkampanjen är förstås på plats. I år medverkar vi både på Solidaritetstorget och Markusgården tillsammans med Kvinnor för fred och Nätverket kärnkraftsfritt Bottenviken med filmvisning, utställning och informationsbord med bl.a. specialerbjudande för alla festivalbesökare …
Vi uppmanar alla att se filmen, besöka utställningen samt att skriva under vårt upprop för att stoppa planerna på ett kärnkraftverk i Bottenviken!Just nu är det21 norrlandskommuner som säger nej!

Så snart som möjligt måste all kärnkraft avvecklas!

Hjärtligt välkommen att besöka våra aktiviteter under festivalen!

Hjälp oss  också sprida info om våra aktiviteter på Urkultfestivalen!

https://m.facebook.com/SundsvallFolkkampanjen/

Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Folkkampanjen på Urkultfestivalen