Miljödomstolen godkänner inte förvar för använt kärnbränsle Pressmeddelande 23 januari 2018

I dag har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen (MMD) yttrat sig över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om att bygga ett förvar för använt kärnbränsle 500 meter under jord i Forsmark, med inkapslingsanläggning i Oskarshamn.
 
Det blev ett ja från SSM och ett nej från MMD. Båda är dock överens om behovet av förbättrad säkerhetsanalys. SSM skriver i sitt yttrande (sid. 3)*:
 
”SKB får påbörja uppförandet av anläggningen först efter att SSM har prövat och godkänt en preliminär säkerhetsredovisning (PSAR).”
 
MMD skriver i sitt pressmeddelande**:
”Domstolen kan inte utifrån den nuvarande säkerhetsanalysen komma fram till att slutförvaret är säkert på lång sikt.”
 
Eva Linderoth, ordförande i Milkas kommenterade:
 
”Milkas instämmer i Miljödomstolens bedömning. Det finns för många brister i kärnkraftsindustrins planer för slutförvaret i Forsmark.
 
Den nuvarande lösningen med en stor bassäng för mellanlagring i Oskarshamn måste också avvecklas så snart som möjligt p.g.a. att den kräver aktiv kylning. Utan ström till anläggningen blir det kris. Som en tillfällig lösning ska ett torrförvar undersökas, samtidigt som diskussionen fortsätter om en långtidslösning.
 
Domstolens beslut innebär också att kärnkraftsindustrin har misslyckats efter alla dessa år och miljarder kronor. Kärnkraften ska avvecklas och Sverige ska satsa på hållbara energilösningar. En part oberoende av kärnkraftsindustrin måste nu få ansvaret för att komma med förslag om hanteringen av kärnkraftsavfall. Detta innebär att producentansvaret i Miljöbalken när det gäller kärnkraftsavfall måste ändras.”
 
Geofysikern docent Herbert Henkel kommenterade:
”MDD nämner också att geologiska faktorer kan tillkomma som kan påverka säkerhetsfrågan.*** Att förlägga slutförvaret i en misstänkt aktiv storregional skjuvzon med i stort sett okänd funktion är förstås övermaga vårdslöst av SKB. Ytterligare utredning av geologin (som bör göras med tanke på MDD:s anmärkning) kan försämra förutsättningarna för platsvalet.”
 
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, bildades 2004 av Jordens Vänner och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen.
 
För mer information kontakta Eva Linderoth, tel. 073 033 69 12, e-post: info@milkas.se.
 
För Milkas’ rapporter om kärnkraftsindustrins planer för använt kärnbränsle se
klicka på länken för att se hela presskonferensen från mark-och miljödomstolen
Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljödomstolen godkänner inte förvar för använt kärnbränsle Pressmeddelande 23 januari 2018

Sveriges största miljömål: Slutförvaret för kärnavfall

Pressmeddelande  måndag 22 januari 2018

Mark- och miljödomstolen avger 23 januari sitt yttrande till regeringen om hur Sveriges utbrända kärnbränsle ska slutförvaras. Se även MMD:s länk:
 
Huvudförhandlingen pågick under fem veckor, i Nacka, i Oskarshamn och Östhammar. Parterna i förhandlingen var Svensk kärnbränslehantering AB, som ansöker om att få bygga slutförvaret, berörda kommuner, regioner, länsstyrelser och miljöorganisationer samt Statens strålsäkerhetsmyndighet.
 
Milkas

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, som bildades 2004 av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och  Jordens Vänner. har följt frågan och deltagit i samråd, skickat in remisser och framfört synpunkter och kritik genom åren.

 
Berggrund, kopparkapslar, lera, hav och radioaktiv strålning
Vi anser för det första att ett oberoende organ borde ha tagit fram en metod för att slutförvara och inte kärnkraftsindustrins bolag.
 
Vi anser också att berggrunden i Forsmark, där kärnavfallet är tänkt att förvaras 500 meter nere i berget har visats vara geologiskt olämplig. Dessutom ligger platsen vid kusten och radioaktivt läckage från lagret kan lätt förorena grundvattnet och Östersjön, som redan är radioaktivt nedsmutsad.
 
Det finns tveksamheter angående kopparkapslarnas förmåga att hålla över tid. De är t ex inte utprovade med radioaktivt innehåll.
 
Kan lerbufferten svälla och täta runt kapslarna eller rinner den bort?
 
Kommer Mark- och miljödomstolens yttrande att omfatta strålsäkerhetsfrågorna? …”enligt Kärnavfallsrådet [är det] självklart att prövningen enligt miljöbalken också ska gälla de olägenheter av joniserande strålning som kan bli följden av att barriärerna eller slutförvaret på en eller flera punkter skulle brista, och att det därigenom skulle kunna ske en radiologisk olycka.” (SOU 2013:11, sid. 19 ff)
 
Milkas’ kontakt:
Eva Linderoth
Tel: 073 033 69 12
 
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas
The Swedish Environmental Movement’s Nuclear Waste Secretariat
Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, Sweden
info@milkas.se 
www.milkas.se | www.nonuclear.se
Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Sveriges största miljömål: Slutförvaret för kärnavfall

Nyhetsbrev från Kärnkraftsfritt Bottenviken

Tack för det gångna året och Ett Gott Nytt År till alla som kämpar för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken! Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev från Kärnkraftsfritt Bottenviken

Argumenten från 50-talet är lika aktuella i dag – kärnvapen är inget för Sverige

Under 50-talet fanns långt gångna planer bland vissa politiker, militärer och industriledare att Sverige skulle skaffa kärnvapen, eller som man då sa, en svensk atombomb. Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Argumenten från 50-talet är lika aktuella i dag – kärnvapen är inget för Sverige

ÖPPET BREV till Finlands president mfl

Ärende: Konventionen om kärnvapenförbud , som 122 av FN:s 193 medlemsländer stöder Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för ÖPPET BREV till Finlands president mfl

FMKK:s Höstmöte lördag den 21-22 oktober i Stockholm

Kallelse till Folkkampanjen mot kärnkraft – kärnvapen Höstmöte

21-22 oktober 2017 Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för FMKK:s Höstmöte lördag den 21-22 oktober i Stockholm

Nobels fredspris till ICAN – där FMKK (Värmland) är medlem

Uttalande från ICAN  International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Nobels fredspris 2017

It is a great honour to have been awarded the Nobel Peace Prize for 2017 in recognition of our role in achieving the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. This historic agreement, adopted on 7 July with the backing of 122 nations, offers a powerful, much-needed alternative to a world in which threats of mass destruction are allowed to prevail and, indeed, are escalating. Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nobels fredspris till ICAN – där FMKK (Värmland) är medlem

Bristande tillsyn av kärnkraftverk

Pressmeddelande

Riksrevisionen redovisar idag att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM inte gör de tillsynsinsatser vid de svenska kärnkraftverken som riksdag och regering kräver. Systematiska riskbedömningar saknas, vilket är särskilt allvarligt med tanke på kärnkraftverkens höga ålder. Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Bristande tillsyn av kärnkraftverk

Ska avfallet från kärnkraften förvaras osäkert för evigt?

Under en dramatisk första vecka av fem i Mark- och miljödomstolen har framtiden för avfallet från kärnkraftverken i Sverige kommit allt längre bort från en acceptabel lösning. Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ska avfallet från kärnkraften förvaras osäkert för evigt?

PRESSMEDDELANDE från Milkas (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat)

Rapport från dag 1-8,  den 5-14 september från Mark- och Miljödomstolen:s behandling av ansökan från SKB – Svensk Kärnbränslehantering AB – om metod och anläggningar för slutförvar av använt kärnkraftbränsle. Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för PRESSMEDDELANDE från Milkas (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat)