FMKKs motion till Klimatriksdagen

Motion 92 – energi

 Inlämnare: Jan Strömdahl

Sammanfattning: Sverige ska verka för ett förbud inte bara vad gäller kärnvapen utan också dess moder, kärnkraften. Och så länge kärnkraften finns kvar ska den jämställas med fossilkraft vad gäller miljö och klimat.

Det globala problemet att på ett säkert sätt i 100 000 år ta hand om kärnavfallet måste få en lösning med hjälp av en prövning av alternativa metoder. I väntan på lösningen bör kärnavfallet minimeras genom snabb utbyggnad av de förnybara alternativen.

Åtgärder:

  1. Att Sverige aktivt arbetar för ett internationellt förbud mot ny eller uppgraderad kärnkraft.
    2. Att kärnkraft jämställs med fossil kraft vad gäller klimat och miljö.
    3. Att alternativ till kärnkraftsindustrins KBS-3 metod utreds efter MMD:s underkännande.

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för FMKKs motion till Klimatriksdagen

Senaste Medsols – Folkkampanjens medlemstidning

Klicka här för att läsa senaste Medsols nr 2/2018!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Senaste Medsols – Folkkampanjens medlemstidning

Årsmöte 15 april 2018

 

Årsmöte

Folkkampanjen mot Kärnkraft – Kärnvapen

Söndag 15 april 2018 kl. 10.00

Plats: Solidaritetshuset Tegeviksgatan 40 Stockholm.

Program:

9.30-10.00    Fika

10.00 -12.00    Diskussion om FMKKs och Milkas framtid

12.00 -13.00    Lunch vegetarisk gryta

13.00 -13.30    Anders Linder uppträder

My Leffler berättar om kampen mot kärnkrafts bygge i Pyhäjoki Finland

Anders Linder uppträder

14.00 -16.00   Årsmötesförhandlingar

Anmäl dig gärna på info@folkkampanjen.se eller telefon 08-84 14 90 och meddela om du vill ha lunch.

Dagen innan lördag 14 april samma plats kl.14-00 -16.00 FMKKs öppet styrelsemöte.

Hjärtligt Välkomna!

Styrelsen i Folkkampanjen mot Kärnkraften – Kärnvapen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 15 april 2018

Miljödomstolen godkänner inte förvar för använt kärnbränsle Pressmeddelande 23 januari 2018

I dag har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen (MMD) yttrat sig över Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om att bygga ett förvar för använt kärnbränsle 500 meter under jord i Forsmark, med inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljödomstolen godkänner inte förvar för använt kärnbränsle Pressmeddelande 23 januari 2018

Sveriges största miljömål: Slutförvaret för kärnavfall

Pressmeddelande  måndag 22 januari 2018

Mark- och miljödomstolen avger 23 januari sitt yttrande till regeringen om hur Sveriges utbrända kärnbränsle ska slutförvaras. Se även MMD:s länk:

Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Sveriges största miljömål: Slutförvaret för kärnavfall

Nyhetsbrev från Kärnkraftsfritt Bottenviken

Tack för det gångna året och Ett Gott Nytt År till alla som kämpar för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken! Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nyhetsbrev från Kärnkraftsfritt Bottenviken

Argumenten från 50-talet är lika aktuella i dag – kärnvapen är inget för Sverige

Under 50-talet fanns långt gångna planer bland vissa politiker, militärer och industriledare att Sverige skulle skaffa kärnvapen, eller som man då sa, en svensk atombomb. Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Argumenten från 50-talet är lika aktuella i dag – kärnvapen är inget för Sverige

ÖPPET BREV till Finlands president mfl

Ärende: Konventionen om kärnvapenförbud , som 122 av FN:s 193 medlemsländer stöder Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för ÖPPET BREV till Finlands president mfl

FMKK:s Höstmöte lördag den 21-22 oktober i Stockholm

Kallelse till Folkkampanjen mot kärnkraft – kärnvapen Höstmöte

21-22 oktober 2017 Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för FMKK:s Höstmöte lördag den 21-22 oktober i Stockholm

Nobels fredspris till ICAN – där FMKK (Värmland) är medlem

Uttalande från ICAN  International Campaign to Abolish Nuclear Weapons

Nobels fredspris 2017

It is a great honour to have been awarded the Nobel Peace Prize for 2017 in recognition of our role in achieving the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. This historic agreement, adopted on 7 July with the backing of 122 nations, offers a powerful, much-needed alternative to a world in which threats of mass destruction are allowed to prevail and, indeed, are escalating. Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nobels fredspris till ICAN – där FMKK (Värmland) är medlem