Bli Medlem!

Medlemsavgifter fr o m 2016
Bifoga följande uppgifter på postgirotalongen samt vårt postgirokonto: 3 00 90 – 5.
Betalningsmottagare: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.
Medlemsavgiften gäller för kalenderår, 1 jan – 31 dec.

  • Medlemsavgift 250 kr
  • Stödmedlem 350 kr
  • Familjemedlem 50 kr
  • Pensionär/ arbetslös / studerande 125 kr
  • Ungdom (upp till 30 år) 50 kr
  • Gåva __ kr

Vill du bli månadsgivare?  Minsta belopp 25 kr – ange månadsgivare när du betalar första gången så skickar vi blankett för medgivande till autogiro. Efter det dras det automatiskt varje månad.

När du betalar via internetbank behöver du ej fylla i personuppgifter, det kommer automatiskt.

När du blir månadsgivare ingår medlemskap.

OBS! Om du betalar med postgiroblankett, glöm inte att ange namn och adress.

Om du har frågor om medlemskap och autogiro ring kansliet 08-84 14 90.

Plusgirokonto: 3 00 90-5

För utlandsbetalningar finns följande uppgifter:
IBAN-nummer: SE07 9500 0099 6026 0030 0905

Alternativt så kan man ange:
Plusgiro (tidigare postgiro)
Plusgirot Bank
S105 06 Stockholm
SWIFT Kod PGSISESS
IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer. Det används framför allt för utlandsbetalningar, och är ett villkor för att betalningar inom EU ska få det låga EU-priset.