Styrelsen

Valda på årsmötet 2016.

ordinarie

Jan Strömdahl, Stockholm, ordförande

Gunilla Hansson, Stockholm, kassör

Rolf Hansson, Söderhamn

Lena Lagerstam, Morjärv

My Leffler, Norrbo

Elisabeth Holmström, Robertsfors

Emilio Cotroneo, Sundsvall

Eia Liljegren-Palmaer, Töcksfors

suppleanter

Petra Modée, Jättendal

Maj Wechselmann, Stockholm

Måna Wibron, Stöde

Diana Fernlund, Oviken

Ulla Klötzer, Finland

Göran Bryntse, Dalby

Peter Eller, Stockholm

Valberedning 

Dan westin, Norrtälje, sammankallande

Ingor Lind, Uppsala