Styrelsen

Valda på årsmötet 2018

Ordinarie

Jan Strömdahl, Stockholm, ordförande
Gunilla Hansson, Stockholm, kassör
Rolf Hansson, Söderhamn
Lena Lagerstam, Morjärv
My Leffler, Norrbo
Elisabeth Holmström, Robertsfors

Suppleanter

Eia Liljegren-Palmaer, Töcksfors
Lars Broman, Falun
Göran Bryntse, Dalby
Maj Wechselmann, Stockholm
Måna Wibron, Stöde
Peter Eller, Stockholm
Agneta Liljesköld, Stockholm

Valberedning 

Petra Modée, Jättendal, sammankallande
Dan westin, Norrtälje
Erik Danielsson, Umeå
Roland von Malmberg, Stockholm
Ingrid Ranke, Torsby

Revisorer

Britta Kahanpää, Norrköping
Eva Linderoth, Uppsala