Styrelsen

Valda på årsmötet 2017

ordinarie

Jan Strömdahl, Stockholm, ordförande

Gunilla Hansson, Stockholm, kassör

Rolf Hansson, Söderhamn

Lena Lagerstam, Morjärv

My Leffler, Norrbo

Elisabeth Holmström, Robertsfors

Emilio Cotroneo, Sundsvall

Eia Liljegren-Palmaer, Töcksfors

suppleanter

Petra Modée, Jättendal

Gilbert Ossbahr, Linköping

Göran Bryntse, Dalby

Maj Wechselmann, Stockholm

Måna Wibron, Stöde

Peter Eller, Stockholm

Agneta Liljesköld, Stockholm

Valberedning 

Dan westin, Norrtälje, sammankallande

Roland von Malmberg, Stockholm

Ingrid Ranke, Torsby

Revisorer

Britta Kahanpää, Norrköping

Eva Linderoth