HÖSTMÖTE

11074372_670456516397583_5192408726639561879_n

Höstmöte

Söndagen den 13 november 2016 kl 11-15 På Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm

(Förtäring kommer att finnas, Buss 2 eller 76 från Slussen)

Medlemmar i FMKK är även välkomna till öppet styrelsemöte på samma plats lördagen den 12 november kl 15-17

På Söndag

VI DISKUTERAR ALTERNATIVEN TILL UPPRUSTNING OCH KÄRNVAPEN – ÄVEN PÅ GOTLAND.

Inledare: Ingela Mårtensson, Kvinnor För Fred och Nej till Nato

FMKK står på två ben, mot kärnkraft och mot kärnvapen. Vi har oftast haft fokus på kärnkraftsmotståndet och de hållbara energialternativen. Under vårt Almedalsseminarium i somras försökte vi använda båda benen. Vi tog upp både klimatet/hållbarheten och freden och konkretiserade dessa frågor i den gotländska myllan. Det blev två parallella spår som inte riktigt sammanföll och det fanns en större spänning och potential i fredsfrågan. Det berodde nog dels på kraften i Ålandsexemplet och dels på de aktuella hoten om en militär uppladdning i Östersjön med NATO som triggar Ryssland och båda med kärnvapen i fickorna. Vi missade också – som alla andra – att belysa den militära verksamhetens gigantiska fotavtryck och miljöförstöring.

Hade den svenska regeringen haft det freds- och nedrustningsperspektiv nationellt som man säger sig ha internationellt och i FN-sammanhang skulle diskussionen och besluten om svensk säkerhetspolitik sett helt annorlunda ut. Då hade man vägt en upprustning mot en nedrustning. Man hade diskuterat den åländska modellen att förankra en avmilitarisering och neutralisering i FN. Man hade kanske till och med föreslagit, som Kvinnor för Fred, ett förbud mot kärnvapen på svensk mark och en kärnvapenfri zon i Norden som ett första steg mot ett totalt kärnvapenförbud.

Välkomna!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för HÖSTMÖTE

Nytt nummer av medlemstidningen Medsols

medsols_201610-214x300

Klicka på sidan för att se hela tidningen i PDF

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nytt nummer av medlemstidningen Medsols

Urangruvan på prärien – Författarmöte

Författarmöte i Världsbiblioteket

Tisdag 25 okt kl 18.30

Uranet, vattnet och folket
Klas Lundström

journalist och författare

34bf25c2d4-klaslundstrom_115

 Se det inspelade samtalet

med nyutkomna reportageboken

Urangruvan

på prärienimages

 

 

samtalar med

Miles Goldstick

Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat MILKAS

om uranbrytningens konsekvenser

i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 (Ändhållplats buss 2, 66, 57)
Läs mer på solidaritetshuset.se

Fri entré Välkomna!
Arr. Världsbiblioteket i Solidaritetshuset

i samarbete med Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Urangruvan på prärien – Författarmöte

Krigsövningar inne i centrum av Sundsvall, Härnösand och Ånge

KFF text & Bild  Sol logga
Stora militärövningar pågår inne i centrum av Sundsvall, Härnösand och Ånge nu den 1-3 sept, med fordon, soldater och skottlossning. Inne i stadskärnan där massor av människor befinner sig!

Igår var det Ånge, idag pågår krigsövningarna inne i Härnösands centrum. I morgon står Sundsvall på tur…

Läs mer på  Kvinnor för fred

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Krigsövningar inne i centrum av Sundsvall, Härnösand och Ånge

Kom med oss i höst!

Sol logga    KFF text & Bild  

Arbetet för en fredlig och grön värld utan kärnkraft och kärnvapen blir allt viktigare…

Välkommen till våra träffar!

Kvinnor för fred och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen i Sundsvall startar höstens program onsdag den 7 september. Alla som vill är välkomna att vara med! Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kom med oss i höst!

HIROSHIMADAGEN

fred picasso

Snart är det den 6 augusti och 71 år sedan USA fällde den första bomben över Hiroshima i Japan. Den andra fälldes över Nagasaki tre dagar senare. Trots att dessa bomber var små i jämförelse med dagens kärnvapen dog mer än 200.000 människor. Ännu fler lämnades till ett liv med obotliga skador och outhärdligt lidande.

Hiroshima och Nagasaki utsattes för ett oförlåtligt militärt experiment som tydligt visar att kärnvapenanvändning är det samma som folkmord. Detta ohyggliga hot mot mänskligheten finns fortfarande och ökar.

Varje år den 6 augusti så uppmärksammar Kvinnor för fred och Folkkampanjen denna dag till minne av offren i Hiroshima och Nagasaki och för att manifestera att detta aldrig ska kunna få ske igen. Varje dag arbetar KFF – FMKK för nedrustning och en kärnvapen fri värld. Men vi måste vara många för att få till en förändring! Kom och manifestera med oss på Hiroshimadagen och visa att du också tar ställning för en framtid utan kärnvapen.

Kvinnor för fred arrangerar tillsammans med Folkkampanjen manifestation den 6e augusti i Stockholm.

Manifestation mot kärnvapen. Norden – kärnvapenfri zon och Lag mot placering av kärnvapen i Sverige.
Tid: 19:00
Plats: Evert Taubes terrass på Riddarholmen, Stockholm

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för HIROSHIMADAGEN

Folkkampanjen på Urkultfestivalen 3-5 augusti 2016

 StrålandespårFOLKKAMPANJEN på URKULTFESTIVALEN
3-5 augusti 2016

FILM- UTSTÄLLNING- BOKBORD
Urkultfestivalen äger rum i Näsåker vid Ångermanälven. Folkkampanjen finns förstås på plats. I år både på Solidaritetstorget, Urhuset och Markusgården tillsammans med Kvinnor för fred och Nätverket kärnkraftsfritt Bottenviken.

2016 medverkar vi med filmvisning, utställning och infobord med bl.a. specialerbjudande för alla festivalbesökare …
Vi uppmanar alla festivalbesökare att se filmen, besöka utställningen samt att skriva under vårt upprop för att stoppa planerna på ett kärnkraftverk i Bottenviken! Så snart som möjligt måste all kärnkraft avvecklas!
Här hittar du oss: Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Folkkampanjen på Urkultfestivalen 3-5 augusti 2016

Historien om avvecklingen som inte blivit av

Framställt för Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen av Lasse Karlsson Aktualiserad juni 2016

Sammanfattning                         Hela texten som PDF

1976 fanns fem kärnkraftreaktorer i Sverige. 1975 hade socialdemokraterna och moderaterna drivit igenom ett riksdagsbeslut om att bygga totalt 13 reaktorer. Under valrörelsen 1976 lovade centerledaren Thorbjörn Fälldin att han inte skulle sätta sig i en regering som startade en ny reaktor. Men för att inte äventyra den första borgerliga regeringen på 44 år gick han ändå med på att ladda Barsebäck 2. När ytterligare två reaktorer står klara att laddas hösten 1978 spricker regeringen och Thorbjörn Fälldin lämnar in sin avskedsansökan. Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Historien om avvecklingen som inte blivit av

Värdlandsavtalet med NATO

Den 1 juli, träder värdlandsavtalet med Nato i kraft.
Framtiden kan döma oss! Nedrustning är enda möjligheten.

Namnlös 3        Bilden som PDF

Den 1:Juli 2016, ansluts Sverige som värdland till NATO.

Ett NATO som är världens största kärnvapenallians.

Detta kan i framtiden komma att betraktas som landsförräderi.

NATO2       Bilden som PDF

Världlandsavtalet med NATO innebär att:

  • Kärnvapen kan placeras i Sverige
  • NATO – baser kan etableras i vårt land
  • Sverige kan bli transitland för NATO
  • NATO – personal har juridisk immunitet

 

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Värdlandsavtalet med NATO

Almedalsveckan – Går det att befria GOTLAND från fossila bränslen och militära vapen?

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Lördag 9 juli 2016 kl. 12 – 16, Folkets bio – Visby

I en tid av ökad militär verksamhet och allvarliga klimathot behövs exempel som kan ge mänskligheten hopp. Gotland har unika möjligheter att bli en symbol för fred och hållbarhet.

Vi vill bidra till att utveckla diskussionen om alternativ till vapenhandel, kapprustning, militärpakter, kärnvapenhot, krigshandlingar och flyktingströmmar. Vi vill samtidigt utveckla alternativ till beroendet av olja, kol och kärnkraft samt massbilism och överkonsumtion.

Gotland skulle kunna följa Ålands snart hundraåriga exempel. Gotland skulle kunna bli Östersjöns största avmilitariserade region. En avmilitarisering som skulle söka FN:s stöd och därigenom göra ön ogripbar från öst såväl som från väst. Jord- och skogsbruket skulle kunna utvecklas enligt småskaliga ekologiska modeller, självförsörjningsgraden skulle kunna öka, kollektivtrafik och elcyklar skulle ersätta mycket av bilanvändningen, byarna skulle få nytt liv med social service och sol, vind och biobränslen skulle klara hela energiförsörjningen.
Program:
12.00 INLEDNINGSFILM med John Pilger, författare och journalist: A world war has begun: break the silence
12.30 FREDSFRÅGAN
• Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd, om situationen runt Gotland
• Barbro Sundback, ordf. Ålands Fredsinstitut om exemplet Åland
• Eva Zetterberg om vad Gotland kan lära av Åland
13.45 KLIMATFRÅGAN
• Filmat inslag med Johan Rockström, Stockholm Recilience Center, om        Klimatförändringarna efter Paris
• Jan Strömdahl, ordf. FMKK om vad man kan lära av en annan ö, Kuba
• Wolfgang Brunner om gotländsk omställning
14.45 TEATER/FILM
• Överraskning
15.00 DISKUSSION
• Representanter från Freds- och Miljörörelsen frågar ut representanter från partier på Gotland

16.00 AVSLUTNING
Moderator: Karin Utas Carlsson
Lokal: Folkets Bio, Adelsgatan 39, Visby
Kontakt: Jan Strömdahl, jfstromdahl@gmail.com, +4670 4388841

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Almedalsveckan – Går det att befria GOTLAND från fossila bränslen och militära vapen?