Namninsamling och manifestation

Fredagen den 23 oktober klockan 14 överlämnade Britta Ring brevet till regeringen och Line Arstad Djurberg. Brevet har undertecknats av över 70 organisationer. På FN-dagen, den 24 oktober klockan 11, arrangerades en ceremoni på Mynttorget i Stockholm för att uppmärksamma att det nu bara fattas tre ratificerande stater till de 50 som krävs för att FN:s kärnvapenförbud ska träda i kraft.

Här är länkar till filmerna (som ligger på Youtube) från FN-dagen på UD och Mynttorget.

Del 1 Agneta Norberg (Sveriges Fredsråd)

Del 2 Louise Lindfors (Afrikagrupperna)

Del 3 Jan Strömdahl (Folkkampanjen)

Del 4 Överlämning till Utrikesdepartementet, UD

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Namninsamling och manifestation

69 organisationer på FN-dagen: Skriv på förbud mot kärnvapen!

”FN har antagit en konvention som förbjuder anskaffning, tillverkning och användning av kärnvapen. Nu återstår tre stater till de 50 som måste skriva under för att förbudet ska träda i kraft. Sverige deltog i arbetet för konventionen i FN men vill nu, efter påstötning från USA, inte underteckna den.”

Läs artikeln på Aftonbladet Debatt

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för 69 organisationer på FN-dagen: Skriv på förbud mot kärnvapen!

Kampen för klimatet och freden går hand i hand

Kärnkraftsindustrin, uppbackad av vissa politiker propagerar för utbyggd och ny kärnkraft. Och därmed fortsatt spridning av uran och andra miljöfarliga ämnen från gruvbrytning, anrikning, reaktordrift, avfallshantering och kärnkraftsolyckor. Detta trots att alternativen nu byggs mycket snabbare, billigare och är mindre farliga för människor och miljön.”

Läs debattartikeln av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och Kvinnor för fred Sundsvall i Landets Fria Tidning.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Kampen för klimatet och freden går hand i hand

Atomen i mänsklighetens tjänst?

Maj Wechselmanns nya film går nu upp på många biografer i Sverige och det gäller att få så mycket publik att visningarna kan öka och spridas ytterligare. Köp biljett för dig själv och din familj, dina kompisar. Sprid ryktet om en berörande och nödvändig film.
Jan Strömdahl

Filmen spelas på Zita (Stockholm) fram till den 17 september: Se program

Visningsprogram:
Folkers Bio, Zita i Stockholm 4/9 kl. 18
Folkets Bio, Kino i Lund 4/9 kl. 17.30
Sveabiografen, Delsbo 4/9 kl. 19
Folkets Bio, Panora i Malmö 6/9 kl. 18
Folkets Bio, Royal i Luleå 6/9 kl. 18.30
Folkets Bio, Hagabion i Göteborg 11/9, 14/9, 16/9
Olofström, 13/9 kl. 17
Folkets Bio, Kulturhuset Väven Umeå 20/9 kl. 14

Efter 1/10 är det visningar på gång i Uppsala, Laholm, Ljungby, Jokkmokk, Korpilombolo, Bjursås, Västervik, Härnösand, Linköping, Lidköping, Delsbo m fl orter

www.wechselmann.se finns en rad artiklar som fördjupar filmens budskap och ger relevant information.

Film om en svensk atombomb

”Själv gjorde [Maj Wechselmann], med pengarna hon fick in från succén Moa Martinson – Landsmodern (2019) genast en ny film: Atomen i mänsklighetens tjänst. Den hade premiär på Göteborgs filmfestival i våras, och visas från 11 september på Hagabion i lätt omarbetad form.

– Nu är den snyggare rent tekniskt, förfärligare att se på visserligen, men bättre, säger regissören.

Här lyfter hon fram det starka sambandet mellan kärnvapen och kärnkraft. Dessutom presenteras uppseendeväckande, länge nedtystade, fakta om tillverkandet av en svensk atombomb, om reaktorolyckan i Ågesta 1969 och om försvarsmaktens simulerade atombombsexplosion utanför Jokkmokk.”

Läs mer om filmen i Göteborgs-postens artikel Maj Wechselmann berättar historien om Sveriges atombombsplaner (OBS. Prenumeration krävs)

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Atomen i mänsklighetens tjänst?

Dags att anmäla Fortum och Vattenfall!

”Fortum och Vattenfall vilseleder konsumenter genom att kalla sin el ’100 procent fossilfri’. Men bolagen hävdar felaktigt att det betyder låga eller inga koldioxidutstläpp trots att en stor del av elen kommer från kärnkraft”, skriver Jan Strömdahl från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.
Läs debattartikeln i Dagens Arena

Vattenfall gav replik: Kärnkraften är fossilfri

Jan Strömdahl skrev också bland annat debattartikeln Fortum och Vattenfall luras: ”Det är förbjudet för företag att i marknadsföring lura konsumenter. Det är vad Fortum och Vattenfall gör både på nätet och i medier”.
Läs debattartikeln i Norrländska Socialdemokraten (OBS. Prenumeration krävs)

Även i Finland skapades debatt med artikeln Dags att anmäla Fortum och Vattenfall – även i Finland.

[Det är] ”förbjudet för företag att i sin marknadsföring lura konsumenterna. Det är vad Fortum och Vattenfall gör både i Finland och i Sverige. I Sverige är nu Fortum och Vattenfall anmälda till Konsumentverket. I Finland är det läge att på samma sätt anmäla företagen till Konsumentombudsmannen som har att övervaka att all marknadsföring följer konsumentskyddslagen. KO ska bevaka till exempel att faktapåståenden inte är vilseledande i ett livscykelperspektiv.”

Läs debattartikeln i Hufvudstadsbladet

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dags att anmäla Fortum och Vattenfall!

FMKK:s ordförande höll tal på Hiroshimadagen

Jan Strömdahl höll tal på Medborgarplatsen i Stockholm. Talet följer nedan.

För en kärnfri värld!

Först och främst håller jag med alla här – och åtta av tio svenskar – att Sverige måste signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud. Det är en skam att Sveriges regering tillsammans med den svenska högern så tydligt manövrerat vårt land till att bli ett lydrike till USA. Och det där med en feministisk utrikespolitik blir bara skrattretande – om det inte vore så allvarligt.

Men jag ska också ta upp en annan aspekt som verkar mer och mer bortglömd. Det är det nära sambandet mellan kärnvapen och kärnkraft. Det uppmärksammades redan i början av 70-talet av en av vårt lands främsta fysiker och forskare, nobelpristagaren Hannes Alfvén. Han började arbeta med det svenska atomprojektet som i första hand handlade om att få fram en svensk atombomb. För att utveckla kunskaper och få fram bränsle till bomben byggdes några mindre kärnkraftverk, framför allt ett i Marviken på Vikbolandet. Av säkerhetsskäl blev det aldrig laddat med uran utan eldades med olja.

Hannes djupa kunskaper ledde honom till att lämna arbetet med den svenska atombomben och atomkraften och istället bli en kraftfull förespråkare för en atomfri värld. Han förklarade det nära sambandet vetenskapligt, tekniskt och industriellt mellan kärnkraft och kärnvapen. Han gick så långt att han kallade dem för siamesiska tvillingar.

Slutsatsen blir att ska vi få en kärnvapenfri framtid så måste vi också genomföra en kärnkraftsfri framtid. Det förstår den internationella miljörörelsen. Det måste vi också få den svenska regeringen och den svenska högern att förstå.

DON´T NUKE THE CLIMATE! FÖR EN KÄRNFRI VÄRLD!

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för FMKK:s ordförande höll tal på Hiroshimadagen

Välkommen till digitalt årsmöte!

Dagordning för FMKK årsmöte den 11 juni klockan 19.

1. mötets öppnande
2. fastställande av röstlängd
3. fråga om Riksårsmötets stadgeenliga utlysande
4. fastställande av dagordning
5. val av ordförande och sekreterare för mötet
6. val av två protokollsjusterare och rösträknare
7. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och
årsredovisning
8. föredragning av revisorernas berättelse
9. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. disposition av resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. presentation av valberedningens förslag och
fastställande av tid för slutlig nominering
13. fastställande av verksamhetsplan
14. fastställande av budget
15. behandling av förslag från styrelsen angående
stadgeändring
16. behandling av inkomna motioner
17. fastställande av antal styrelseledamöter
18. val av ordförande och kassör – val av övriga
styrelseledamöter och ersättare
19. val av två revisorer och två revisorsuppleanter
20. val av representation i Milkas
21. fastställande av årsavgift inklusive fastställande av
den andel av avgift som tillfaller lokalgrupp
22. val av valberedning, varav en utses som
sammankallande
23. övriga frågor som angivits i kallelsen
24. övriga vid Riksårsmötet väckta frågor (ej till beslut)

Möteshandlingar (som PDF:er)

Ring eller mejla info@folkkampanjen.se för mer information.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till digitalt årsmöte!

Tjernobyldagen 26 april på Mynttorget

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Tjernobyldagen 26 april på Mynttorget

Välkommen till Mynttorget i Stockholm den 26 april

”Det finns råd för demonstrationsvilliga kärnkraftsmotståndare från World Information Service on Energy (WISE) i Nederländerna: en person ställer sig över dagen med en flagga med budskapet ”Don’t Nuke the Climate” på stadens torg, en ensamdemonstrant flankerad av medföljare på avstånd som delar ut flygblad om att kärnkraften sabbar klimatet. Välkommen den 26 april på Mynttorget i Stockholm till exempel.” Det skriver Susanne Gerstenberg, styrelseledamot i Folkkampanjen, i artikeln Minns Tjernobyl – kärnkraften räddar inte klimatet.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Mynttorget i Stockholm den 26 april

Debatt: ”Skall Finland fortsätta att vara dödens hantlangare?”

”Om vi kan upphöra att kriga under en pandemi, varför kan vi inte göra det under ’vanliga förhållanden’? Det vi nu upplever under coronakrisen är rena rama rosenröda drömmen jämfört med läget efter ett ’begränsat’ atomvapenkrig i till exempel Kaliningrad-området.” Det skriver Ulla Klötzer, styrelsemedlem i Folkkampanjen, i Hufvudstadsbladet.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Debatt: ”Skall Finland fortsätta att vara dödens hantlangare?”