Kommuniké 2022-01-06

Uttalande från tidigare chefer för kärnkraftsreglering och statliga strålskyddskommittéer:

Kärnkraft är inte ett framkomligt sätt att bekämpa klimatförändringar

Dr Greg Jaczko, tidigare ordförande för U.S. Nuclear Regulatory Commission

Prof. Wolfgang Renneberg, tidigare chef för reaktorsäkerhet, strålskydd och Kärnavfall, Federala miljöministeriet, Tyskland

Dr. Bernard Laponche, tidigare generaldirektör, franska byrån för energiledning, tidigare rådgivare åt Frankrikes minister för miljö, energi och kärnsäkerhet

Dr. Paul Dorfman, tidigare minister i Storbritanniens regering. Kommitté som undersöker strålrisker från interna källor

Klimatet blir allt hetare. Utvecklande kunskap om klimatkänslighet och polarisens smälthastighet klargör att havsnivåhöjningen ökar, tillsammans med förödande vindar, stormfloder, allvarliga regn och översvämningar, inte att förglömma skogsbränder. Med ökande oro och erkännande av hastigheten och takten i den energiövergång till låga koldioxidutsläpp som behövs, har kärnkraften blivit påtänkt som ett partiellt svar på hotet om global uppvärmning. Men kärnan i detta är frågor om kärnkraft kan hjälpa mot klimatkrisen, om kärnkraft är ekonomiskt lönsamt, vilka konsekvenserna är av kärnkraftsolyckor, vad man ska göra med avfallet och om det finns en plats för kärnkraft inom den snabbt växande förnybara energiutvecklingen.

Som nyckelexperter med arbete i kärnkraftsfrågans frontlinje har vi alla engagerat oss på de högsta statliga kärntekniska reglerings- och strålskyddsnivåerna i USA, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. I detta sammanhang ser vi det som vårt kollektiva ansvar att kommentera huvudfrågan: Huruvida kärnkraft skulle kunna spela en meningsfull roll i strategin mot klimatförändringarna.

Det centrala budskapet, som upprepas om och om igen, att en ny generation av kärnkraft kommer att bli ren, säker, smart och billig är fantasi. Verkligheten är att kärnkraft varken är ren, säker eller smart; men en mycket komplex teknik med potential att orsaka betydande skada. Kärnkraften är inte billig utan extremt dyr. Kanske viktigast av allt: Kärnkraft är helt enkelt inte en del av någon genomförbar strategi som kan motverka klimatförändringar. För att ge ett relevant bidrag till global kraftproduktion skulle upp till mer än tio tusen nya reaktorer behövas, beroende på reaktordesign.

Kort sagt, kärnkraft som strategi mot klimatförändringar är:

• För dyr i absoluta tal för att ge ett relevant bidrag till global kraftproduktion.

• Dyrare än förnybar energi vad gäller energiproduktion och CO2-begränsningar, även med hänsyn till kostnaderna för näthanteringsverktyg som energilagring i samband med utbyggnad av förnybara energikällor.

• För dyr och riskabel för finansmarknadsinvesteringar och därför beroende av mycket stora offentliga subventioner och lånegarantier.

• Ohållbar på grund av det olösta problemet med mycket långlivat radioaktivt avfall.

• Ekonomiskt ohållbar eftersom ingen ekonomisk institution är beredd att försäkra mot full potentiell kostnad samt miljömässiga och mänskliga effekter av oavsiktlig strålning. Majoriteten av dessa mycket betydande kostnader drabbar allmänheten.

• Militärt riskfylld eftersom nylanserade reaktorkonstruktioner ökar risken för kärnvapenspridning.

• Till sin natur riskabel på grund av oundvikliga kaskadolyckor från mänskliga fel, interna fel och yttre påverkan; sårbar för klimatdriven havsnivåhöjning, stormar, stormfloder, översvämningar och översvämningsrisker, vilket får internationella ekonomiska effekter.

• Utsatt för många olösta tekniska och säkerhetsmässiga problem i samband med nyare oprövade koncept, inklusive ”avancerade” och små modulära reaktorer (SMR).

• För ohanterlig och komplicerad för att skapa ett effektivt industriellt system för reaktorkonstruktion samt bygg- och driftprocesser inom den planerade byggtid och omfattning som behövs för att mildra klimatförändringarna.

• Den kan sannolikt inte ge ett relevant bidrag till den nödvändiga begränsningen av klimatförändringar som behövs fram till 2030-talet på grund av kärnkraftens opraktiskt omständliga utvecklings- och byggtider samt de överväldigande byggkostnader för den volym reaktorer som skulle behövas för att göra skillnad.

Översättning: Jan Strömdahl, FMKK

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.