Svar om kärnvapen från regeringen

Det öppna brevet har fått följande svar från Försvarsministern, som dock inte bemöter risken att något Nato-land för in kärnvapen i Sverige i strid med bestämmelser och officiell policy (vilket tidigare skett i andra länder) och vad som i så fall blir konsekvenserna, speciellt om något allvarligt misstag skulle begås med kärnvapen här:

Hej Sven,
Tack för dina e-postmeddelanden med frågor om risken för misstag med kärnvapen i Sverige och om värdlandsavtalet. Frågorna berör mitt ansvarsområde och därför svarar jag å statsministerns och övriga regeringens vägnar.
Säkerhet skapas gemensamt och genom samarbete med andra länder och aktörer. Detta fastslogs senast i den försvarspolitiska inriktningen som riksdagen beslutade våren 2015. Bakom beslutet stod sju tiondelar av alla riksdagsledamöter. Sverige bidrar till egen och andras säkerhet som medlem i EU och i FN samt som partnerland till Nato. Ett led i detta är att kunna ge och ta emot militärt stöd. Vi gör detta med utgångspunkt från militär alliansfrihet.
Militärt utbyte inom FN, EU och Nato görs enligt Natos standard. Värdlandsavtalet med Nato reglerar de praktiska delarna vad gäller samarbete i Sverige. Förmåga till värdlandsstöd är en grundförutsättning för att kunna ge och ta emot militärt stöd. Det är Sveriges riksdag och regeringen som beslutar huruvida militära resurser från Natos medlemmar och andra stater får tillträde till svenskt territorium eller inte. Detta kan endast äga rum efter en inbjudan från Sverige.
Angående kärnvapen och Nato har alliansen som organisation inte några kärnvapen. Däremot har tre av dess medlemsländer sådana: USA, Storbritannien och Frankrike. Därutöver tillåter fem länder lagring av kärnvapen på sina territorier – Belgien, Italien, Nederländerna, Turkiet och Tyskland – medan Danmark och Norge inte tillåter fredstida stationering på sina territorier.
Sveriges syn på kärnvapen är välkänd. Vårt mål är en värld fri från kärnvapen. Även om vi ännu är långt ifrån detta, är det regeringens uppfattning och en avtalsmässig skyldighet för Sverige att arbeta för en kärnvapenfri värld som signatär till icke-spridningsavtalet (Nuclear Non-proliferation Treaty, NPT).

Med vänlig hälsning

Peter Hultqvist

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.