Nyhetsbrev – Kärnkraftsfritt Bottenviken

Fortfarande finns förutsättningar att stoppa kärnkraftverket i Pyhäjoki
Läget är mycket allvarligt i Pyhäjoki och det är tragiskt att se hur udden Hanhikivi är totalt exploaterad och skövlad trots att beslut om bygglov saknas. Det är ännu inte avgjort om det får byggas någon kärnreaktor i Pyhäjoki. Finlands regering tar beslut om eventuellt byggnadstillstånd enligt Kärnenergilagen tidigast någon gång under 2018.

Hur finansieringen av kärnkraftverket ska lösas är i dagsläget osäkert. Minst 60 % av aktierna i Fennovoima måste ägas av aktörer inom EU eller EFTA-området.  Nyligen har en skiljedomstol godkänt att Kesko får lämna Fennovoima och inte är bundet av att investera i projektet längre. Kesko ägde 3 % av aktierna vilket innebär att det saknas ca 210 miljoner Euro av totalt 7 miljarder Euro. Andra delägare som Nykarleby och Valio har inte kunnat sälja sina aktier trots att man har försökt.
Nyhetsbrevet som PDF        Skriv ut namnlistor

Allt talar emot projektet
Bland annat Bottenvikens sköra och redan utsatta ekosystem, den förnybara energins otroliga utveckling vad gäller sjunkande kostnader, ny teknik och utbyggnadstakt, samt ett allt osäkrare politiskt omvärldsläge och kommande klimatförändringar.

Kampen går vidare för att stoppa kärnkraftverket
Nu har vi ett nytt år att se fram emot och förhoppningsvis ska vi under 2017 komma närmare ett stopp för kärnkraftverket i Pyhäjoki. Det är viktigt att vårt fortsatta arbete nu inriktas på motstånd mot både kärnkraftverket och slutförvaringen av reaktorns utbrända kärnbränsle trots att beslut om MKB:n för slutförvaret kommer först på 2040-talet.

 

Planer inför 2017 som diskuterades på nätverkets Höstträff i Robertsfors:
–  Påtryckningar på svenska politiker på alla nivåer. Personliga möten viktiga.

–  Följa upp brevet till de 36 nordliga kommunerna.

–  Kontakta organisationer, myndigheter och föreningar. Bjuda in till samtal.

–  Skriva insändare och debattartiklar. Tipsa svensk media om vad som händer. Visa hur viktig frågan är för oss i Sverige till finsk media, finska politiker, organisationer m fl

–  Intensifiera de båda namninsamlingarna som pågår.

–  Gå vidare med uttalandet från konferensen genom att uppvakta både svenska och finska regeringarna.

–  Kräva svar från ansvariga politiker och myndigheter i Finland på alla de synpunkter som är skickade från Sverige.

–  Använda kulturens kraft i den fortsatta kampen.

–  Samarbeta med andra organisationer som har samma mål.

–  Ordna lokala manifestationer och arrangemang i samarbete med andra.

–  Lyfta fram förnybara alternativen som är mycket bättre och billigare.

Uppvaktning av miljöministern
Den 23 januari har nätverket skickat ett brev till miljöminister Karolina Skog om att vi önskar göra en uppvaktning om kärnkraftverket.

Namninsamlingarna
Nu är det viktigt att samla namn överallt och i alla sammanhang!  Namninsamlingarna kommer att pågå till kärnkraftverket är stoppat. Bifogar namnlistan som nu finns på svenska, finska och engelska. Här är länken till namninsamlingen som finns på nätet

https://www.skrivunder.com/ja_till_karnkraftsfritt_bottenviken_och_kvarken

Tillbakablick på 2016
2016 har varit ett mycket intensivt år för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Här är en sammanfattning av nätverkets arbete under 2016 som gjordes till Höstträffen i Robertsfors:

–  Nätverkets arbetsgrupp har haft många Skypemöten

–  Aktiva lokala grupper på flera ställen har agerat under året

–  Information: 4 772 medlemmar i öppen Facebook-grupp; Hemsida; Nyhetsbrev; Mailgrupp med ca 500 medlemmar

–  Bra genomslag i media

–  Nu 13 kommuner som på olika sätt tagit ställning mot kärnkraftverket i Pyhäjoki

–  Namninsamlingarna har fortsatt och pågår fortfarande

–  Svar från EU-kommissionen 13/10 2015

–  Deltagit i evenemang i Pyhäjoki 6-8/11 2015

–  Stor konferens i Skellefteå 21-22/5 2016 anordnades tillsammans med många andra organisationer; Uttalande skickades till Finlands och Sveriges regeringar

–  Brev till alla kommuner i norr 12/9 2016

–  Yttrande om svensk havsplanerings inriktning 22/2 2016

–  Synpunkter på Fennovoimas ansökan om Miljö- och vattenhushållningstillstånd 2/2 2016; Överklagan 14/7; Genmäle 7/9

–  Synpunkter Esbo-samråd om slutförvar 16/11 2016

Mer information från nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Vår gemensamma kamp för ett kärnkraftsfritt Bottenviken – för ett förnybart Bottenviken – kan bidra till att avstyra vansinnesprojektet i Pyhäjoki.

Läs mer på nätverkets hemsida http://karnkraftsfritt.se/ och på nätverkets

Facebooksida https://www.facebook.com/groups/karnkraftsfritt.bottenviken/

Kom med i nätverket – kontakta nätverkets kontaktpersoner

Överkalix Kennerth Moberg, kennerth.moberg@telia.com

Övertorneå, Hedenäset Mattias Johansson, bjumis@gmail.com

Övertorneå, Juoksengi Tarja Leinonen, tarja.leinonen@gmail.com

Haparanda Per Lundbäck, per_lundback@telia.com

Kalix Lena Lagerstam, lena.lagerstam@telia.com

Luleå Christina Morin, cina.morin@telia.com

Luleå Roger Malmberg, rogermalmberg@hotmail.com

Piteå Per Holmqvist, per@nordansmak.se

Arvidsjaur Birgit Lindberg, birgit.lindberg@arvidsjaurnet.se

Skellefteå Rolf Granstrand rolf.granstrand@gmail.com

Skellefteå Seiko Matsuda seikom@live.jp

Robertsfors Elisabeth Holmström, elisabeth.holmstrom@bottniait.se

Umeå Erik Danielsson, erdanielsson@gmail.com

Östersund Diana Fernlund, diana.fernlund@telia.com

Härnösand Eva Goes, eva@goes.se

Sundsvall Måna Wibron, mana.wibron@designmmm.nu

Sundsvall Ulf Gustafsson ulf414@hotmail.com

Hudiksvall My Leffler, my.helsingland@hotmail.com

Näsåker Lo Högberg, lo.hogberg@gmail.com

Stockholm Inger Raaby, i.s.raaby@gmail.com

Stockholm Anders Forsbom, Anders.Forsbom@sweco.se

Järna Kristina Berg, bergvilja@gmail.com

Värmland Liv Jofjell, liv.jofjell@googlemail.com

Aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp ett Kärnkraftsfritt Bottenviken!

Vänliga hälsningar, Lena Lagerstam, Morjärv

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.