Välkommen till digitalt årsmöte!

1. mötets öppnande
2. fastställande av röstlängd
3. fråga om Riksårsmötets stadgeenliga utlysande
4. fastställande av dagordning
5. val av ordförande och sekreterare för mötet
6. val av två protokollsjusterare och rösträknare
7. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och
årsredovisning
8. föredragning av revisorernas berättelse
9. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. disposition av resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. presentation av valberedningens förslag och
fastställande av tid för slutlig nominering
13. fastställande av verksamhetsplan
14. fastställande av budget
15. behandling av förslag från styrelsen angående
stadgeändring
16. behandling av inkomna motioner
17. fastställande av antal styrelseledamöter
18. val av ordförande och kassör – val av övriga
styrelseledamöter och ersättare
19. val av två revisorer och två revisorsuppleanter
20. val av representation i Milkas
21. fastställande av årsavgift inklusive fastställande av
den andel av avgift som tillfaller lokalgrupp
22. val av valberedning, varav en utses som
sammankallande
23. övriga frågor som angivits i kallelsen
24. övriga vid Riksårsmötet väckta frågor (ej till beslut)

Möteshandlingar (som PDF:er)

Ring eller mejla info@folkkampanjen.se för mer information.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till digitalt årsmöte!

Debattartiklar: ”Fukushima 10 år efter katastrofen”

Tidningen Syre: 11 mars

”Den 11 mars 2011 drabbas Japan av den kraftigaste jordbävning man dittills uppmätt. En enorm flodvåg skapas och sveper in längs Japans östkust. En halv miljon människor tvingas lämna allt och fly, närmare 16 000 människor dör. Många av dem som evakuerades kommer aldrig att kunna återvända.” Det skriver bland andra Måna Wibron, ordförande i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen Sundsvall.

https://tidningensyre.se/2021/11-mars-2021/fukushima-10-ar-efter-katastrofen/

Dalademokraften: https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-karnkraft-ar-i-grunden-farligt-trots-alla-sakerhetssystem

Göteborgsposten: www.gp.se/1.42773075

Landets Fria: https://landetsfria.nu/2021/nummer-205/glom-inte-fukushima/

Norran: https://norran.se/artikel/det-finns-ingen-anledning-att-forlanga-karnkraftsepoken/j86oq7qr

Sundsvalls Tidning: https://www.st.nu/artikel/debatt-tio-ar-efter-fukushima-det-ar-viktigt-att-vi-inte-glommer-for-att-undvika-nya-katastrofer

Miljömagasinet: nr 10.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Debattartiklar: ”Fukushima 10 år efter katastrofen”

”Mer kärnkraft? – tänk på det här först”

I dessa bistra vintertider, när KD, L, SD och M aggressivt agiterar för nya kärnreaktorer i Sverige, bör några av kärnkraftens alla problematiska aspekter lyftas. Varifrån ska vi ta uranet? Kanske ska vi öppna urangruvor i vackra, uran-rika Jämtland? Nja, troligare är väl att vi fortsätter att hämta uranet ”nånannanstans” ifrån, så att svenska elkonsumenter inte behöver oroas av de människor som tvingas andas in urandammet.

Läs insändaren i Västerbottens Folkblad

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för ”Mer kärnkraft? – tänk på det här först”

Orealistiskt för Sverige med utbyggd kärnkraft

Kärnkraftstekniken är dyr, har stora risker, är känslig för driftsstörningar och kräver statlig prisreglering av elmarknaden. De reaktorbyggen som pågår i Europa har blivit plattformar för ryska och kinesiska intressen, skriver Åsa Moberg.

Läs debattartikeln i Dagens Industri.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Orealistiskt för Sverige med utbyggd kärnkraft

FN:s kärnvapenförbud trädde ikraft

Den 22 januari 2021 firades FN:s kärnvapenförbud på bland annat Söder Mälarstrand i Stockholm. Vi skålade för framgången men beklagade att Sverige inte är med på båten.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för FN:s kärnvapenförbud trädde ikraft

Medlemsnytt

Medlemsnytt Medsols med en kallelse till årsmötet den 11 april 2021 är utskickat till Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapens medlemmar.

I utskicket skriver Jan Strömdahl om kärnvapenkonventionen, Lena Lagerstam om Kärnkraftsfritt Bottenviken, Maj Wechselmann om filmen Atomen i mänsklighetens tjänst, Britta Kahanpää om kärnkraftsavfallet, My Leffler om en manifestation, Ulla Klötzer om Finland och Susanne Gerstenberg gör ett par internationella nedslag.

Medsols Medlemsnytt 2020

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Medlemsnytt

Tänk att få fira något i januari!

Det är en märklig tid vi lever i. Coronans konsekvenser påminner om vad som kan hända om radioaktiviteten släpps lös. Förhoppningsvis dock inte lika långlivade. Och möjliga att hämma med vaccin.

Vi har haft ett år som präglats av att kärnkraft och kärnvapen både flyttat fram sina
positioner och mött ökat motstånd. Kärnkraftskramarna har försökt exploatera drömmen
om små, billiga och ofarliga anläggningar som ska rädda klimatet. Verkligheten visar att
förnybar elproduktion blir alltmer överlägsen när det gäller effektivitet, kostnader, säkerhet, snabbhet och utsläpp. Även de drömda småverken skulle generera avfall som måste förvaltas i 100 000 år. Ingenstans i världen är det problemet löst även om finnarna påstår det efter att ha kopierat den svenska KBS-3 modellen som inte är godkänd i Sverige.

Avvecklingen av den svenska kärnkraften pågår i takt med att investeringsviljan, lönsamheten och behovet minskar. När det gäller behovet borde vi ta hänsyn till att behovet måste anpassas till klimat och hållbarhet. I Sverige konsumerar vi som om vi hade fyra jordklot. En ny elbil måste därför ersätta fyra gamla fossilbilar. Motsvarande gäller på andra områden. Avvecklingstakten bör därför kunna öka.

Kärnkraftens siamesiske tvilling (maskulinum!) kärnvapnen genomgår också en förändring mot mindre och effektivare. Här handlar det om verklighet och det är USA som anför utvecklingen – också när det gäller att motarbeta fred och nedrustning. Det var också USA och Nato som hindrade Sverige och många andra länder från att signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud.

Nu hindrar det inte att kärnvapenförbudet blir internationell lag den 22 januari efter att 50 länder ställt sig bakom. Det blir en viktig dag att fira. Och vi ska göra det globalt!

Jan Strömdahl
ordförande

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Tänk att få fira något i januari!

Hudiksvalls fredsdagar

Under Hudiksvalls fredsdagar i Delsbo den 17 oktober 2020 talade Rebecka Le Moine (riksdagsledamot MP) om vår hotade biologiska mångfald och Carl Schlyter (kampanjledare Greenpeace) om varför Sverige inte skriver på FN:s kärnvapenkonvention.

Länkar till fyra filmer från festivalen:

Då visades också två spelfilmer:

  • Atomen i mänsklighetens tjänst
    Maj Wechselmanns slagkraftiga film handlar om någonting vi inte fått reda på. Den amerikanska censuren som i sju år förhindrade varje sanning om atombombens konsekvenser. Synen på ”den vetenskapliga bomben” kvarstår. Filmen är även en uppgörelse med de kärnkraftsvänliga idéer som på senare tid vunnit mark i klimatkrisens spår. Här visas atombombens, kärnkraftens och motståndsrörelsens historia.
  • Sara med allt sätt väsen
    Gunilla Breskys film om Sara Lidman, flickan fån Missenträsk, som blev författare. Sara har ett eget språk som inte liknar någon annans. Hon får ett helt Sverige att vakna och se USA:s orättfärdiga krig i Vietnam. Hon gör gruvarbetarnas villkor synliga och får skulden för den stora gruvstrejken. Hon skriver en romanserie som blottlägger kolonialismen och rovdriften på skogen i hela Norrland. Och hon försvarar alltid träden mot gifter.

Hudiksvalls fredsdagar 2020 samarrangerades av Folkkampanjen, Kvinnor för Fred, Naturskyddsföreningen, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Vänstern i svenska kyrkan.

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Hudiksvalls fredsdagar

Namninsamling och manifestation

Fredagen den 23 oktober klockan 14 överlämnade Britta Ring brevet till regeringen och Line Arstad Djurberg. Brevet har undertecknats av över 70 organisationer. På FN-dagen, den 24 oktober klockan 11, arrangerades en ceremoni på Mynttorget i Stockholm för att uppmärksamma att det nu bara fattas tre ratificerande stater till de 50 som krävs för att FN:s kärnvapenförbud ska träda i kraft.

Här är länkar till filmerna (som ligger på Youtube) från FN-dagen på UD och Mynttorget.

Del 1 Agneta Norberg (Sveriges Fredsråd)

Del 2 Louise Lindfors (Afrikagrupperna)

Del 3 Jan Strömdahl (Folkkampanjen)

Del 4 Överlämning till Utrikesdepartementet, UD

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Namninsamling och manifestation

69 organisationer på FN-dagen: Skriv på förbud mot kärnvapen!

”FN har antagit en konvention som förbjuder anskaffning, tillverkning och användning av kärnvapen. Nu återstår tre stater till de 50 som måste skriva under för att förbudet ska träda i kraft. Sverige deltog i arbetet för konventionen i FN men vill nu, efter påstötning från USA, inte underteckna den.”

Läs artikeln på Aftonbladet Debatt

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för 69 organisationer på FN-dagen: Skriv på förbud mot kärnvapen!