Seminarier

Under den här fliken finns ett antal seminarier som FMKK arrangerat, ensam eller i samarbete med andra organisationer, under Politikerveckan i Almedalen.

Första året som vi spelade in seminarier var 2013. Alla seminarier ligger på sin egen flik under den här. Detta för att det ska bli mer överblickbart.

Anledningen till att vi spelar in seminarierna är helt enkelt för att fler ska få möjlighet att se och lyssna på de föredragshållare som bjudits in. De flesta föredrag följs av en paneldebatt där även publiken fått möjlighet att ställa frågor.

Välkomna att botanisera bland våra seminarier.