Kärnkraften och lögnen

Seminarium från Almedalen 2013.
Åsa Moberg berättar om kärnkraftsindustrin, dess historia och deras lögner.
Ulla Klötzer, Kvinnor för fred — Finland, med långvariga och djupa erfarenheter av kärnkraftsindustrin bidrar med berättelser från Finland.
Paul Rimmerfors berättar om lögnerna i ”Allt om atomen” – en tidning som delas ut gratis i skolorna. Tills nu har även Strålsäkerhetsmyndigheten deltagit i denna propagandaskrift.
Seminarium arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.
Filmade gjorde Linus Bergström.