Bli kontaktperson

22KOM MED I ARBETET MOT KÄRNKRAFT OCH KÄRNVAPEN- BLI KONTAKTPERSON!  

Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen vill nu samla motståndet mot kärnkraft och kärnvapen  över hela landet, både enskilda och organisationer. Vi söker därför fler kontaktpersoner över hela landet!

Idag har Folkkampanjen kontaktpersoner på drygt 30 platser över hela landet men vi behöver bli ännu fler!
Målet är att alla orter ska ha minst en lokal kontaktperson så att vi snabbt kan nå ut med information om arrangemang och andra viktiga händelser.

Att vara kontaktperson innebär att man finns på Folkkampanjens hemsida under sin hemort med kontaktuppgifter (e-postadress och/ eller tel.nr och postadress enligt eget önskemål).
Tanken är att kontaktpersonerna kan sprida info till sina kontakter och i sitt nätverk när något viktigt händer, samt att intresserade kan ta kontakt för att få information.
Att vara kontaktperson innebär inga andra åtaganden eller krav.

OBS! Vi söker även kontakter för samarbete med andra miljö- och fredsorganisationer, föreningar och nätverk både på lokal- och riksnivå!
Vill du bli vår kontakt i en förening/ organisation så ange också föreningens/ nätverkets namn.
Folkkampanjens samtliga lokala kontakter hittar du på vår nya hemsida: http://folkkampanjen.se/?page_id=10
DU SOM VILL STÄLLA UPP SOM LOKAL KONTAKT  eller  som kontaktakt för en ORGANISATION/ FÖRENING:
Maila ditt namn, hemort, e-post och/ eller tfn (samt ev. namn på förening) till Folkkampanjens kansli: info@folkkampanjen.se
OBS! Märk mailet: KONTAKTPERSON
eller ring kansliet tfn. 08- 841490. 

Kärnkraften är farlig, dyr och onödig! Kärnkraftens avfall kan användas för att tillverka kärnvapen. Reaktorerna släpper kontinuerligt ut många radioaktiva skadliga ämnen, vissa livsfarliga… Kärnkraft löser inte klimatproblemet, det är en skapad myt.

KOM MED DU OCKSÅ I ARBETET FÖR ATT STOPPA KÄRNKRAFT OCH KÄRNVAPEN!
Folkkampanjens samtliga lokalakontakter hittar du här: 
http://folkkampanjen.se/?page_id=10

Nedan finns länkar till viktig information för intresserade: FOLKKAMPANJENS LÄSTIPS med artiklar, böcker och filmade seminarier om kärnkraft, kärnvapen och Nato hittar du här: http://folkkampanjen.se/?page_id=1101

FOLKKAMPANJENS NYA BROSCHYR:
Det är du som väljer- argument mot kärnkraft, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och Miljörörelsens kärnavfallssekretariat.
http://folkkampanjen.se/wp-content/uploads/201404/Det-är-du-som-väljer2.pdf

UTSTÄLLNING
Värmland mot kärnkraft har utarbetat en jättefin utställning som finns att låna eller ladda ner här:
FMKK_utstallning.