Informationsmaterial som man kan ladda ner!

 
  - Flygblad sep 2013
  - Varför inte kärnkraft? – en liten handbok i kärnkraftsfrågan, april 2010
  - Flygblad-feb 2010 - Fyra sanningar om kärnkraften
  - Flygblad-feb 2010 -Fyra lögner om kärnkraften
  - Flygblad i pdf-format! jun 2009
  - Varning 17 juni !

Flygbladen går att beställa från kansliet mot portokostnad!!!

 

   

Framsida

Innehåll

pdf

upp

Flygblad sep-2013

4 sidor A5

^

Flygblad-feb 2010
Fyra sanningar om kärnkraften

^
       

Flygblad-feb 2010
Fyra lögner om kärnkraften

^
       

Flygblad-feb 2010
Fyra lögner om kärnkraften
, version med med Eons lögn om koldioxiden.

^
       
Flygblad i pdf-format! jun 2009

 

 

^
       

Varför inte kärnkraft?
Ibland är det nödvändigt att påminna om det självklara, som att kärnkraften medför problem och risker i alla led, från uranbrytning, bränsle-tillverkning och reaktordrift till hantering av avfallet och nedmontering av uttjänta kärnkraftverk. Men den här skriften punkterar också myten om att kärnkraften kan rädda oss från global uppvärmning och växthuseffekt, den pekar på kärnkraftens alltmer problematiska ekonomi, som får investerare världen över att dra öronen åt sig, och den klarlägger kopplingen mellan den civila kärnkraften och atomvapen.
16 sidor, A4.

^
       

Varning 17 juni!
Just i år, när atomkraftverken skulle vara avvecklade, vill alliansregeringen i stället upphäva avvecklingslagen och tillåta byggandet av nya, mycket större atomkraftverk.

^