Länktips - här är länkar till seminarier som filmades under Almedalsveckan 2013 och 2009

FILMADE SEMINARIER/ ALMEDALEN 2013-10-15

Se film

Kärnkraften och avfallet:  
  Två föredrag om kärnkraftens avfall. Gunnar Lindgren: Kärnkraftens kontinuerliga utsläpp i luft och vatten. Nils-Axel Mörner: Kollaps -- om det omöjliga avfallet. Efteråt en paneldebatt med bl.a. inbjudna från Strålsäkerhetsmyndigheten SKB samt föreläsarna. Ulla Klötzer från Kvinnor för fred -- Finland, deltar. Seminarium arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
     
Kärnkraften och avvecklingen del 1:  
  Folkkampanjen vill avveckla kärnkraften, men hur ska det gå till? Är det realistiskt? Vi möter tre olika infallsvinklar från Jan Forsmark, Omställning Sverige, Roland Davidsson, SERO och Stina Oscarsson, partipolitiskt obunden kulturdebattör. Efter det följer diskussion utifrån de olika utgångspunkterna. Deltar i diskussionen gör även Mats Odell, ordförande i näringsutskottet för Kristdemokraterna. Seminarium arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
     
Kärnkraften och avvecklingen del 2:  
  Jan Forsmark, Omställning Sverige, Roland Davidsson, SERO och Stina Oscarsson, partipolitiskt obunden kulturdebattör. Seminarium arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
     
Kärnkraften och ekonomin:  
  Ibland sägs det att kärnkraften är den billigaste energin näst efter vattenkraften. Vi visar hur ekonomerna trollar med siffrorna och anlägger dessutom ett feministiskt perspektiv på ekonomin. Vad är framtiden värd? JAK Medlemsbank visar hur diskonteringsräntan förändrar förutsättningarna för kärnkraften. Ewa Larsson, ordförande i Gröna kvinnor bjuder på en feministisk analys ur ett helhetsperspektiv. Efteråt en intressant diskussion om vi haft kärnkraft idag med de utgångspunkterna. Mats Persson, generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten deltar i debatten. Seminarium arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och JAK Medlemsbank.
     
Kärnkraften och lögnen:  
  sa Moberg berättar om kärnkraftsindustrin, dess historia och deras lögner. Ulla Klötzer, Kvinnor för fred -- Finland, med långvariga och djupa erfarenheter av kärnkraftsindustrin bidrar med berättelser från Finland. Paul Rimmerfors berättar om lögnerna i "Allt om atomen" - en tidning som delas ut gratis i skolorna. Tills nu har även Strålsäkerhetsmyndigheten deltagit i denna propagandaskrift. Seminarium arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.
     
Kärnkraften och ohälsan:  
  Två föredrag om ohälsa från radioaktivitet. Åsa Lindström, läkare, berättar om effekterna av ett begränsat kärnvapenkrig; "Nuclear Shadow". Henrik Pelling, läkare, presenterar forskningsrön om hur foster påverkas av radioaktiv strålning. Seminarium arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
     
Kärnkraften och skapelsen:  
  Ett humanistiskt samtal om skapelsen och hur vi på ett varsamt sätt bör värna den. Helle Klein och domprost Mats Hermansson samtalar om det gemensamma ansvaret och vilken roll kyrkan har. Moderator: Jonas Löhnn. Seminarium arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft- Kärnvapen.
     
Kärnkraften och vapnen del 1:  
  Kärnkraften ses av många som en säker energikälla, utan egentlig koppling till kärnvapen. Inget kan vara mera fel! Vilken roll spelar kärnkraften i tillverkningen av kärnvapen? Hur farliga är de s.k. DUvapnen? Vi bjuder på ett öppenhjärtligt samtal med Maj-Britt Theorin, politiker och f.d. nedrustningsambassadör, och Åsa Moberg, författare och debattör, som bägge har lång erfarenhet av dessa frågor. Lea Launokari från Kvinnor för fred -- Finland -- och Jens Holm, Vänsterpartiet, deltar. Seminarium arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Kvinnor För Fred. OBS! Maj-Britt Theorins tal finns även textat
     
Kärnkraften och vapnen del 2:  
  Kärnkraften ses av många som en säker energikälla, utan egentlig koppling till kärnvapen. Inget kan vara mera fel! Vilken roll spelar kärnkraften i tillverkningen av kärnvapen? Hur farliga är de s.k. DUvapnen? Vi bjuder på ett öppenhjärtligt samtal med Maj-Britt Theorin, politiker och f.d. nedrustningsambassadör, och Åsa Moberg, författare och debattör, som bägge har lång erfarenhet av dessa frågor. Lea Launokari från Kvinnor för fred - Finland - och Jens Holm, Vänsterpartiet, deltar. Seminarium arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Kvinnor För Fred.
     
SEMINARIER på ALMEDALEN 2009  
Eva Moberg om sambandet kärnkraft-kärnvapen för Folkkampanjen :  
  Eva Moberg, författare och skribent avslöjar på Almedalsveckan i Visby hur Sverige deltar passivt och aktivt i kärnvapenspridning.