Medlemsavgifter fr o m  2013

Bifoga följande uppgifter på postgirotalongen samt vårt postgirokonto: 3 00 90 - 5.
Betalningsmottagare: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.
Medlemsavgiften gäller för kalenderår, 1 jan - 31 dec.
 
- Medlemsavgift 250 kr
- Stödmedlem 350 kr
- Familjemedlem 50 kr
- Pensionär/ arbetslös / studerande 125 kr
- Ungdom (upp till 30 år) 50 kr
- Gåva __ kr

Jag vill bli fader för ___ kr per månad / kv / halvår/ år

Glöm ej att skriva namn och adress samt ev e-postadress!

********************