Kallelse till Riksårsmötet 2014

Kallelsen- Nominera till Riksstyrelsen

 


Solidaritetshuset i vinterskrud

 

Plats Solidaritetshuset, Tegelviksvägen 40, Stockholm 
Datum: söndagen den 23 mars 2014
Tid:  kl 10:00

Karta
 
Klicka för större karta

 

Kallelse till Riksårsmötet 2014


Härmed kallas du till Folkkampanjens Riksårsmöte söndagen den 23 mars 2014. Vi träffas i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Stockholm. Årsmötet börjar klockan 10.00. Efter årsmötesförhandlingarna information och diskussion om hur styrelsen tänkt sig arbetet för att få kärnkraften att bli en valfråga i september.

 

Glöm inte att skriva motioner! De skall vara kansliet tillhanda senast den 7 februari. Dagen innan, på lördagen, är det öppet styrelsemöte 10-14. Klockan 18.00 på kvällen kommer Lena Lagerstam att berätta om arbetet för att förhindra att Finland bygger ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki vid Bottenviken.

 

Vi hoppas att även Lena Lindahl kan komma och tala om läget i Japan. Om ni vill ha handlingarna tillskickade så anmäl ert deltagande till kansliet. För icke stockholmare: för att komma till Solidaritetshuset så ta buss nummer 2 från Slussen till ändhållplatsen.

 

Varmt välkomna önskar styrelsen

 

Nominera till Riksstyrelsen

 

Valberedningen för Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kär nvapen uppmanar medlemmarna att nominer a personer till riksstyrelsen. Mötena äger rum ett tiotal gånger under året, mestadels som telefonmöten. Vid fysiska möten utgår reseer sättning. Styrelsen väljs vid nästa riksårsmöte i mar s 2014.

 

Kontakta sammankallande

 

Dan Westin: westin.dan@hotmail.com, tfn 0176-57715.

   


.