Från kärnkraft till förnybar energi – hur kan Sverige ställa om?

En fortsatt användning av kärnkraft som energikälla innebär höga risker för både folkhälsan och ekonomin. Dock är en vanlig uppfattning att den tyvärr behövs, eftersom vi inte har några alternativ.

I detta seminarium diskuteras varför kärnkraften inte bara är dyr och farlig, utan även onödig. I Sverige har förnybara energikällor stor tillväxtpotential, främst vindkraft, biomassa, till viss del även vattenkraft och sol. Inom 10 år skulle elproduktionen från dessa källor kunna ersätta all kärnkraft. Användning av biomassa ger dessutom värme, kemiråvaror och drivmedel som kan ersätta mycket av Sveriges fossila energianvändning. Kostnaderna för omställningen är moderata och mycket lägre än för ny kärnkraft. Men hur kan man stimulera privata investeringar i förnybar el? Och kan en omställning till förnybar energi ske även om vi bibehåller vår nuvarande konsumtionsnivå?

Seminariet inleds med ett föredrag av Wolfgang Ranke, Föreningen Värmland mot Kärnkraft. Deltar gör även Kent Persson, energipolitisk talesperson, Vänsterpartiet och Lise Nordin, energipolitisk talesperson, Miljöpartiet.
Moderator: Ingrid Ranke.

Filmade gjorde Linus Bergström.