Vad händer efter kärnkraftsolyckan i Japan – och hur påverkar det oss?

Tomas Kåberger berättar, utifrån sitt arbete med Japans regering, vad som pågår i Japan för tillfället. Forskarna diskuterar bl.a. hur de ska göra med det kontaminerade, radioaktiva, spillvattnet som tills nu har förvarats i stora containers. Containerna läcker vatten och radioaktivt vatten har läckt ut i havet. Dessutom finns frågor om vad som kommer hända med området/regionen. Saneringsarbetet har pågått i flera år. Företaget, Tepco, är konkursmässigt och allt mer ansvar hamnar på regeringens bord.

Hur påverkar det här oss? Hur tänker politikerna inför dessa följder av kärnkraftsanvändning? Vilka lärdomar har vi dragit av katastrofen i Fukushima?

En panel bestående av: Peter Rådberg (Mp) och Anders Hansson (M), bägge ledamöter i riksdagens försvarsutskott, samt Emilie Vejlens, Miljö- och vattenenheten Länsstyrelsen i Gotlands län, svarar på frågorna vad som görs i Sverige idag.

Filmade gjorde Linus Bergström.