Hur mycket radioaktivitet kan vi tåla?

En delrapport från FMKK:s research-grupp som undersöker svenska myndigheters roll, kunskap och ansvar för att gränsvärdena för radioaktivitet i livsmedel höjs vid en radiologisk olycka.

Enligt EU-förordningar som är idag gällande sedan 1987 (3954/87) respektive 1989 (2218/89, 944/89), kommer man vid en nukleär olycka att, med omedelbar verkan, kraftigt höja gränsvärdena för cesium -137, jod -131, strontium -90 och plutonium -239 i våra livsmedel. Under våren 2014 har en grupp inom Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen (FMKK) inlett ett arbete för att kartlägga berörda myndigheters och andras roll, kunskap och ansvar i en sådan situation.

Gruppen presenterar en delrapport av detta arbete. Efteråt diskuterar vi vad olika myndigheter och andra sakkunniga har för kunskap och beredskap för detta.

Moderator: Åsa Moberg, författare och debattör, just nu aktuell med sin nyutkomna bok om kärnkraftens historia.

Medverkar gör Lena Dahlin Klaar, researcher, My Leffler, veterinär och Henrik Pelling, läkare.

Filmade gjorde Linus Bergström.