FMKK:s årsmöte 2017

11Information till alla medlemmar i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen.

Du har väl inte glömt att vi har årsmöte den 1-2 april 2017? Kallelse har gått ut i Medsols – FMKK:s medlemstidning i Oktober och påminnelse i Februari.

1 april är det öppet styrelsemöte och den 2 april är det årsmötesförhandlingar. Platsen är Solidaritetshuset på söder i Stockholm. Vi börjar kl 10. 00 båda dagarna.

Två intressanta föredrag blir det: Maj Wechselmann berättar om vad som pågår i Fukushima och Lena Lagerstam om Kärnkraftsfritt Bottenviken. Vi vill gärna ha fler nomineringar till styrelsen! Kontakta valberedningens sammankallande: Dan Westin, westin.dan@hotmail.com, 0176-577 15. Ingrid Ranke, ingranke@gmail.com, 0702-36 48 34. Ingor Lind, tilianum@yahoo.se. Anmäl gärna till kansliet on du tänker närvara. Se kontaktuppgifter nertill.

Vill du ha årsmöteshandlingarna kontakta kansliet. Likaså om du vill ha en vägbeskrivning. För adress och telefonnummer se kontaktrutan nedtill på denna sida.

åValberedningen vill påminna att det kanske kommer att finnas ersättarplatser i styrelsen som väljs på årsmötet i april. Ersättare väljs på ett år. Man kan bli vald utan att var närvarande. Du som är intresserad, kontakta Dan Westin (westin.dan@hotmail.com) , tfn: 0176-57715.

Våra kontaktuppgifter till kansliet: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen Tegelviksgatan 40, 116 41 STOCKHOLM Telefon: 08-84 14 90 e-post: info@folkkampanjen.se hemsida: www.folkkampanjen.se

MVH/Kansliet FMKK