Kärnkraften och vapnen

Seminarium från Almedalen 2013.
Kärnkraften ses av många som en säker energikälla, utan egentlig koppling till kärnvapen. Inget kan vara mera fel!
Vilken roll spelar kärnkraften i tillverkningen av kärnvapen? Hur farliga är de s.k. DU-vapnen?
Vi bjuder på ett öppenhjärtligt samtal med Maj-Britt Theorin, politiker och f.d. nedrustningsambassadör, och Åsa Moberg, författare och debattör, som bägge har lång erfarenhet av dessa frågor.
Lea Launokari från Kvinnor för fred — Finland — och Jens Holm, Vänsterpartiet, deltar. Seminarium arrangerat av Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Kvinnor För
Fred.
Filmade gjorde Linus Bergström.

Del 1

Del 2