Omställning till förnybart – hur ska det gå till?

Alla säger sig vilja ställa om till förnybar energi, men hur ska det gå till? Vi hör två föredrag som visar på olika framtidsscenarier. Vad hindrar oss från att ta steget till ett helt förnybart energisystem?

Alla säger sig vilja ställa om till förnybar energi, men hur ska det gå till. Göran Bryntze berättar om framtidens teknik. Jan Strömdahls erfarenheter leder till lite andra slutsatser. De samtalar kring nödvändigheten av att vi förändrar våra beteenden för en långsiktigt hållbar energiproduktion. Efteråt diskuterar panelen vad som hindrar oss från att ta steget till ett helt förnybart energisystem och vilka politiska beslut som krävs.
Moderator är Stina Oscarsson.

Medverkande: Göran Bryntze, ordförande, SERO, Jan Strömdahl, författare, Stina Oscarsson, regissör och fri skribent, Stina Bergström, riksdagsledamot, MP och Karin Jansson, regionråd, Region Gävleborg.

Arrangör: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Filmade gjorde Linus Bergström.