Kärnkraften hotar Bottenviken

Vårt sköra innanhav

Planeringen av byggandet av ett ryskt kärnkraftverk på Hanhikiviudden i Pyhäjoki pågår för fullt. Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle förändra norra Europas framtida livsmiljö, bli ett stort miljöhot och innebära ett ändrat säkerhetsläge.

Från att ha varit en kärnkraftsfri zon i norra Europa skulle livsmiljön komma att präglas av kärnkraftens påverkan på miljön och livskvaliteten skulle påverkas negativt. Aktivister och andra boende på den svenska sidan om Bottenviken berättar om sin kamp mot att kärnkraftverket byggs.

Medverkande: Pirkko Lindberg, författare. Inger Raaby, Kärnkraftsfritt Bottenviken. Jan-Erik Engman, Kärnkraftsfritt Bottenviken

Arrangörer: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Kärnkraftsfritt Bottenviken

Filmade gjorde Linus Bergström.