Konstens och kulturens påverkansmöjlighet

Skapande och motstånd är tätt sammanlänkade. En ännu så länge relativt okänd form i Sverige är ”Art Activism” Där behandlas motstånd som konst och konst som ett medel att förbereda sig för det kommande motståndet.
Här befinner man sig mellan konst och aktivism, mellan poesi och politik. Under eftermiddagen deltar vi aktivt i processen.
Medverkar: Stina Bengs, ordförande, Artister för Fred, Hiroko Tsuchimoto, konstnär och Pirkko Lindberg, författare m.fl.

Arrangörer: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen och Kvinnor för fred.

Filmade gjorde Linus Bergström.