Möte om rikskampanjen Kärnvapenförbud. Nu!

En arbetsgrupp i samverkan med Nätverket Folk och Fred inbjuder folkrörelser och enskilda att delta i denna rikskampanj där vi uppmanar regeringen att snarast signera och riksdagen att ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen.

Tid: Tisdagen den 25 maj klockan 18-20
Plats: Zoom med länken https://us02web.zoom.us/j/83916412738?pwd=YnVmMzRyeGloTTlnK3M3YXp4WDRpUT09

Talare:

  • Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen. Ökar kärnvapenhotet?
  • Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred. Varför behövs FN-konventionen?
  • Karin Utas Carlsson, Fredens Hus Göteborg. Kampanjen: bakgrund, syfte och vision.

Moderator:

  • Jan Strömdahl, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen

Den internationella kampanjen för ett kärnvapenförbud, ICAN, erhöll 2017 Nobels Fredspris för sitt arbete som lett fram till avtalet den 7 juli 2017. Tyvärr har Sverige ännu inte signerat och ratificerat det. Över 50 stater
har gjort det och den 22 januari i år trädde avtalet i kraft och blev internationell lag. Den här lagen ger möjligheter att påverka världssamfundet och politiken.

Ett antal enskilda personer och organisationer har redan beslutat sig för att stödja ett upprop som utmynnar i ovan nämnda uppmaning till regering och riksdag. Under mötet kommer det slutliga uppropet att beslutas och ny arbetsgrupp utses. Kampanjen kommer inte att konkurrera med de organisationer och nätverk som redan arbetar med frågan utan komplettera arbetet genom att sprida det till nya grupper och samordna det
för ökad kraft och påverkan.

Ingen anmälan. Ingen kostnad.

Kontakt och svar på frågor:
Karin Utas Carlsson; k.utas.carlsson@gmail.com, 0760-30 86 00

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.