Pressmeddelande: EU-kommissionen avråder från investeringar i kärnkraft

Europeiska kommissionen har publicerat regler för en hållbar finansiering – den så kallade EU taxonomin.

Som en del av detta har den tekniska expertgruppen (TEG) levererat sina slutliga rekommendationer till kommissionen.

Något överraskande så uteslöt TEG kärnkraften från Sustainable Finance Taxonomy ”i detta skede”. De uppgav att: ”Det var inte möjligt att dra slutsatsen att kärnenergi inte orsakar betydande skada för andra miljömål”.

Detta är en stor sak. Det har djupgående konsekvenser för kärnkraftsinvesteringar i Europa och internationellt.

TEG fann att kärnkraft är i huvudsak ohållbar. Och kanske förutsägbart har kärnkraftsindustrin påbörjat en stark motattack.

Sammanfattningsvis: Kärnkraft suger kapital och vital politisk uppmärksamhet från förnybara investeringar. Den avleder viktig forskning. Nollutsläppsmålet för Europa försenas och blir mycket dyrare. Kostnader för ny kärnkraft äventyrar annan, mer flexibel, säker, produktiv, kostnadseffektiv och prisvärd teknik – och kommer vid en tidpunkt då utvecklingen av förnybar, hållbar och prisvärd energi med låga koldioxidutsläpp är en växande ekonomisk sektor med en enorm potential att skapa sysselsättning i EU.

Läs mer i vår KOMMUNIKÉ till kommissionär Valdis Dombrovskis (kommissionär, EU Taxonomy), Kadri Simson (kommissionär, GD Energi), Frans Timmermans (Executive Vice President, EG). 53 organisationer förklarar där varför TEGs slutsatser bör respekteras av EU.

Jan Strömdahl
ordförande Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.