Sveriges största miljömål: Slutförvaret för kärnavfall

Pressmeddelande  måndag 22 januari 2018

Mark- och miljödomstolen avger 23 januari sitt yttrande till regeringen om hur Sveriges utbrända kärnbränsle ska slutförvaras. Se även MMD:s länk:

 
Huvudförhandlingen pågick under fem veckor, i Nacka, i Oskarshamn och Östhammar. Parterna i förhandlingen var Svensk kärnbränslehantering AB, som ansöker om att få bygga slutförvaret, berörda kommuner, regioner, länsstyrelser och miljöorganisationer samt Statens strålsäkerhetsmyndighet.
 
Milkas

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, som bildades 2004 av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och  Jordens Vänner. har följt frågan och deltagit i samråd, skickat in remisser och framfört synpunkter och kritik genom åren.

 
Berggrund, kopparkapslar, lera, hav och radioaktiv strålning
Vi anser för det första att ett oberoende organ borde ha tagit fram en metod för att slutförvara och inte kärnkraftsindustrins bolag.
 
Vi anser också att berggrunden i Forsmark, där kärnavfallet är tänkt att förvaras 500 meter nere i berget har visats vara geologiskt olämplig. Dessutom ligger platsen vid kusten och radioaktivt läckage från lagret kan lätt förorena grundvattnet och Östersjön, som redan är radioaktivt nedsmutsad.
 
Det finns tveksamheter angående kopparkapslarnas förmåga att hålla över tid. De är t ex inte utprovade med radioaktivt innehåll.
 
Kan lerbufferten svälla och täta runt kapslarna eller rinner den bort?
 
Kommer Mark- och miljödomstolens yttrande att omfatta strålsäkerhetsfrågorna? …”enligt Kärnavfallsrådet [är det] självklart att prövningen enligt miljöbalken också ska gälla de olägenheter av joniserande strålning som kan bli följden av att barriärerna eller slutförvaret på en eller flera punkter skulle brista, och att det därigenom skulle kunna ske en radiologisk olycka.” (SOU 2013:11, sid. 19 ff)
 
Milkas’ kontakt:
Eva Linderoth
Tel: 073 033 69 12
 
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas
The Swedish Environmental Movement’s Nuclear Waste Secretariat
Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, Sweden
info@milkas.se 
www.milkas.se | www.nonuclear.se
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.