Premiär på filmen Evigt Ärr

Premiär på filmen Evigt Ärr

27 april 18.30 i Lilla salen i Kulturens Hus, Luleå

Efter filmen hålls ett samtal mellan Lena Lagerstam från nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, som medverkar i filmen, och Charlotta Hanno från Konsthallen.

Evigt Ärr är en film av konstnären Ingela Johansson och filmaren Camilla Topuntoli om kärnkraftmotstånd och aktivism.

Vad har egentligen hänt med kärnkraftsdebatten efter folkomröstningen 1980? Då pågick en intensiv debatt om kärnkraften i Sverige och många lokala miljögrupper var engagerade mot planer på slutförvar i närmiljön. 

Filmen tar sin utgångspunkt i några av de lokala miljögrupperna som var aktiva i avfallskedjan på 1980-1990-talet. Avfallskedjan samordnade lokala grupper på platser som hade pekats ut för förvar och hantering av kärnavfall runt om i Sverige. Ett ställe, som lyfts fram i filmen, där provborrningar planerades och där lokalgruppen ”Rädda Kynnefjäll” förde en historisk kamp mot lagring av förbrukat kärnbränsle under 20 års tid, var Kynnefjäll i Västra Götaland.

I och med planer på ett finskt/ryskt kärnkraftverk i Hanhikivi-Pyhäjoki vid Bottniska viken, har en ny motståndsrörelse väckts och återigen är kärnkraftsfrågan rykande het kring Bottenviken. Samtidigt pågår diskussioner om kärnkraftsindustrin är ekonomiskt lönsam när de alternativa energikällorna utökas och blir mer konkurrenskraftiga.

Totalt medverkar ett 20-tal individer och organisationer i dokumentären som är 80 minuter lång. Fri entré.

Filmvisningen i Lilla salen i Kulturens Hus är en del av programmet för utställningen Kallfjärden och arrangeras av Konsthallen i Luleå.

 VÄLKOMNA!

 Kärnkraftsfria hälsningar,

Lena Lagerstam, Morjärv

nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

 Aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp!

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.