Uttalanden från FMKK:s årsmöte 2017

1. Under morgonen har vi nåtts av informationen från SOM-institutet i Göteborg att en majoritet av svenskarna vill avveckla kärnkraften.

Hela 52% vill avskaffa kärnkraften mot 29% som vill behålla kärnkraften.

Årsmötet glädjer sig åt att fler och fler förstår att kärnkraftens risker och kostnader är alltför stora för att bäras av vare sig dagens eller morgondagens invånare. Det är förnybart som är vägen framåt för ett hållbart samhälle.

Aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp.

Årsmötet för Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen 2 april 2017

2. Är det planerade kärnkraftsbygget i Pyhäjoki i norra Finland en del i stormaktspolitiken?

2009 lämnade Fennovoima in en ansökan om ett principbeslut att bygga ett kärnkraftsverk i Pyhäjoki i norra Finland. Eon drog sig ur affären 2012 och 2013 gick Rosatom med. Rosatom är ett ryskt statligt företag som ansvarar för anrikning av uran, byggande av kärnkraftsverk, tillverkning av kärnvapen samt kärnavfallshantering.

Viktigt att notera är att värdlandsavtalet med Nato började diskuteras i slutna rum 2010 i både Sverige och Finland, och 2014 skrev båda länderna under avtalet med Nato. Det implementerades 2016.

Arktis har enorma resurser av gas, olja och värdefulla mineraler under den smältande isen. Krigsövningarna i norr blir alltmer omfattande och ofta är Natoländer involverade. Närmast genomförs Arctic Challenge Exercis (ACE) 2017 (v. 21-22). Övningen kommer att uppta en tredjedel av Sveriges yta.

I en interpellation i riksdagen ställdes frågan om Natoländerna kan bära kärnvapen vid övningar i Sverige. Svaret löd: ni kan räkna med att Nato alltid kan bära kärnvapen.

Under en treveckorsperiod i september kommer krigsövningen Aurora att genomföras. Inte heller här finns, enligt Försvarsmakten, några garantier att USA inte medför kärnvapen.

Ska vi tro att det bara är en slump eller hänger det ihop? Är det bara energiproduktion som är i fokus när Rosatom till varje pris vill få igång byggandet av kärnkraftsverket i Pyhäjoki?

14 kommuner, från Övertorneå till Sundsvall, har till dags dato protesterat mot kärnkraftsbygget i Pyhäjoki.

Att tillåta en så radioaktiv miljöpåverkan i ett känsligt innanhav som i framtiden riskerar behövas som sötvattensreserv är obegripligt. Dessutom är påverkan från de eventuellt kommande slutförvaren i Forsmark, Olkiluoto och Pyhäjoki ett permanent hot mot allt liv i Östersjöområdet under överskådlig tid.

  • Vi motsätter oss kraftigt att Sverige och Norden blir en plattform för stormaktspolitik, med återkommande krigsövningar där kärnvapenkapabla stridsplan ingår.
  • Kärnkraftsbygget i Pyhäjoki skulle i framtiden kunna liknas vid ett geopolitiskt epicentrum. Vi uppmanar därför beslutsfattarna i de nordiska länderna att inte medverka till en radiologisk katastrof.

Årsmötet för Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen 2 april 2017

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.