INBJUDAN KONFERENS

Konferensen_rubrik

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken tillsammans med svenska och finska miljö- organisationer inbjuder alla intresserade i Sverige och i Finland till en konferens i Skellefteå med många kunniga föreläsare, paneldebatter och kultur.

Plats: Medlefors Folkhögskola i Skellefteå.

Deltagaravgift & logi
Deltagaravgift 400 SEK. Ungdomar under 20 år 300 SEK. I avgiften ingår hela programmet med all mat och fika.
Logi med frukost i dubbelrum 300 kr/natt och enkelrum 500
kr/natt.

Anmälan
Anmälan gör du här.
Sista anmälningsdag 7 maj.

Inbjudan och program som pdf-fil

Invitation and program in english

Program lördag 21 maj 10.00-22.00 
Inledning av konferensen moderator Stina Oscarson
Tomas Marklund, kommunfullmäktiges ordförande, Skellefteå kommun
Lena Lagerstam, Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken

Vad är det som händer i Pyhäjoki?
Planerna att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki
Tuomo Huttunen, Sakkunnig kärnkraft, Finsk Energiindustri
Arrangörer, medverkande organisationer och kommunpolitiker
Klimatförändringar i Bottenviken
Agneta Andersson, Professor, Institution för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå Universitet
Ekologin i Bottenviken och möjliga konsekvenser av ett kärnkraftverk
Karin Hårding, Docent, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs Universitet
Det finsk-ryska kärnkraftverket Hanhikivi-1 – en rysk dokumentärfilm visas
Oleg Bodrov, Ordförande Green World, Ryssland

Avfallsfrågan
Slutförvar enligt KBS-3-metoden
Ansökningsprocessen – vad händer i Sverige?
Johan Swahn, Kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
Risto Paltemaa, Direktör, Strålsäkerhetscentralen (STUK)

Kulturkväll
Musik Bernt Selberg, Ann-Sofie Persson, Karl-Martin Munther m fl.
Utställning Ann Andrén
Se affisch. AFFISCH-Konferensen-Ann-Andren
Bildvisning Pirkko Lindberg, Ida Danielsbacka m fl.
Nuclear Neighbour Fredrik Oskarsson medverkar med sin nya dokumentärfilm om Pyhäjoki.

Program söndag 22 maj 09.00-16.00 
Avfallsfrågan fortsättning
Fennovoimas avfallsplaner
Tuomo Huttunen, Sakkunnig kärnkraft, Finsk Energiindustri
Risto Paltemaa, Direktör, Strålsäkerhetscentralen (STUK)
Kärnavfallslagret – så påverkas människor och miljö
Johan Swahn, Kanslichef, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
Jessica Lindén, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas) m fl.
Paneldebatt om avfallsfrågan
Tuomo Huttunen, Risto Paltemaa, Johan Swahn, Miles Goldstick, Ulla Klötzer m fl.

Framtiden är förnybar!
Stor potential för energieffektivisering – 100 % förnybar el
Thomas B Johansson, Professor emeritus, Internationella miljöinstitutet, Lunds Universitet
Olli Tiainen, Climate and Energy Campaigner Greenpeace Finland
Roland Berg, Kommunpolitiker, Keminmaa kommun m fl.
Paneldebatt om framtidens energi
Thomas B Johansson, Olli Tiainen, Eero Paloheimo m fl.

Budskap till Finlands och Sveriges regeringar
Förslag till uttalande diskuteras – Avslutning av konferensen


Kontaktpersoner
Jan-Erik Engman jan-erik.engman@telia.com
Elisabeth Holmström elisabeth.holmstrom@bottniait.se
Lea Launokari lea.launokari@nettilinja.fi

Arrangörer 
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Folkkampanjen mot Kärnkraft – Kärnvapen, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas), Kvinnor för fred i Finland och Kvinnor Mot Atomkraft i Finland.

Stödjer konferensen
Skellefteå kommun, Jordens Vänner i Finland, Jordens Vänner i Sverige, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, Naturskyddsföreningen i Västerbottens län, Finlands Naturskyddsförbund rf, Luonto-Liitto (Finnish Nature League), Nätverket Stop Fennovoima m fl.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.