Uttalande från höstmötet för Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen

SVERIGE OCH FINLAND SKA BEFRÄMJA FRED I VÄRLDEN – INTE ALLIERA SIG MED VÄRLDENS STÖRSTA ATOMVAPENALLIANS

I både Sverige och Finland förs en politik som i allt raskare takt för länderna mot
ett fullt medlemskap i världens största atomvapenallians, NATO. Båda länderna ingår i Partnerskap för Fred och i båda länderna har man undertecknat NATOs värdlandsavtal som omfattar ödesdigra militära förpliktelser.

För Finlands del är värdlandsavtalet slutbehandlat. Det har aldrig utsatts för någon offentlig debatt och ska inte genomgå någon demokratisk behandling i Finlands riksdag. Däremot ska avtalet i Sverige ännu genomgå en behandling i riksdagen våren 2016.

Värdlandsavtalet med Nato innebär att NATO kan få stationera trupper och militär utrustning, inklusive kärnvapen, i Sverige/Finland. NATO kan dessutom föreslå att man ska bedriva operationer mot tredje land från svenskt/finskt territorium. Att tillåta en ytterligare framflyttning av Natos positioner, speciellt i det arktiska området som håller på att utvecklas till ett militärt högspänningsområde, är ansvarslöst.

Behöver Sverige NATO som skydd mot ett Ryssland som inte under modern tid har utgjort något som helst hot? Eller behöver NATO Sverige som har viktiga strategiska installationer och landområden, t.ex. NEAT-området som är Europas största område för utprovning av militära vapensystem? I Norrbotten finns även Esrange som är världens största nedladdningsstation för satelliter och helt nödvändig för NATOs krigföring.

Sverige och Finland har i internationella forum traditionellt varit aktiva och högt uppskattade pådrivare av fred och nedrustning. I takt med att våra länders regeringar stegvis har utökat samarbetet med NATO har våra röster för fred tystnat. Denna ödesdigra utveckling måste stoppas.

Freden i världen främjas inte av militärallianser och upprustning utan av konfliktförebyggande insatser som dialog och förtroendeskapande.

Vi förutsätter att Sverige och Finland återtar sina ställningar som fredsstiftare och nedrustningspådrivare i världen. Våra länder ska inte bli medlemmar i en allians som för oss in i cyberkrigens upprustningsvansinne och driver den redan inledda nya kalla krig-eran in i en fas där jordens framtid är hotad.

 

Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen (Sverige)

Kvinnor för Fred (Sverige)

Kvinnor Mot Atomkraft (Finland)

Kvinnor För Fred (Finland)

 

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.